Blogg: Små og mellomstore bedrifter tror på fremtidig vekst

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er en av de viktigste motorene i norsk næringsliv. De omfatter 99 prosent av norske bedrifter, rundt 700 milliarder i årlig omsetning og nær halvparten av ansatte i privat sektor, ifølge NHO. Tross noen utfordringer er det oppløftende å se at lederne i SMBene i Norge er optimistiske med tanke på fremtiden.

I BDOs ferske SMB-barometer, hvor vi har stilt spørsmål til 1200 SMB-ledere over hele Norge, ser rundt halvparten for seg en stabil omsetning det neste året, mens 43 prosent tror de vil vokse. Spør vi om de tre neste årene, ser vi at nesten 7 av 10 forventer vekst. Det vitner om stor optimisme på sikt. Norske, små og mellomstore bedrifter er i ferd med å riste av seg usikkerheten og utfordringene koronapandemien har gitt.  

Vi må samtidig ta med oss at en undersøkelse alltid vil være et øyeblikksbilde, og denne ble utført før krigen i Ukraina startet. Blant annet vil faktorer som økte strøm- og drivstoffpriser, samt tilgang og priser på råvarer, kunne påvirke virksomheter fremover. Mange merker nå at økte priser og endringer i det globale markedet får konsekvenser.  

 

Noen utfordringer 

Det SMB-barometeret imidlertid også viser, er at mange opplever at usikkerhet rundt rammevilkår, rapportering og mangel på kompetanse og arbeidskraft kan hindre positiv utvikling det neste året. Hele 35 prosent av SMBene i undersøkelsen mener det siste kan være en hindring de neste 12 månedene, og blant virksomheter med mer enn 100 millioner i omsetning, er det  over halvparten som krysser av på dette punktet. Dette er en utfordring virksomheter kjenner over hele landet, og som sannsynligvis ikke har endret seg den senere tiden.  

 

Økt lønnsomhet motiverer til digitalisering 

Digital modenhet i SMBene varierer fra de digitalt fødte vekstselskapene, til virksomheter tuftet på mer tradisjonelle forretningsmodeller og strukturer. SMB-barometeret viser, ikke overraskende, at de større virksomhetene i langt større grad gjennomfører digitaliseringstiltak enn de mindre, og graden av måling og rapportering viser at de har en mer målrettet tilnærming. 

Endringen i bruk av digitale verktøy da pandemien traff norske virksomheter har blitt omtalt som en sjokk-digitalisering. I BDOs SMB-barometer sier 7 av 10 SMB-er at de har gjort tiltak for å digitalisere virksomheten, et tall som sannsynligvis ville vært noe lavere før pandemien. 

 

En vei å gå på bærekraft 

SMB-barometeret viser at over halvparten av virksomhetene gjennomfører bærekraftstiltak. Det er imidlertid stort sett klima- og miljødimensjonen som prioriteres; under 16 prosent av virksomhetene gjennomfører tiltak innen sosiale forhold, kun 15 prosent har tiltak knyttet til virksomhetsstyring og etikk. Samtidig er andelen som dokumenterer og rapporterer på det de gjør kun 17 prosent.  

 

Det ensidige fokuset på miljøaspektet innen bærekraft, og at tiltakene i liten grad måles og rapporteres på, kan bli en utfordring for disse bedriftene i fremtiden. Næringslivet står overfor økte forventninger og krav, både til helhetlig bærekraftarbeid og til bærekraftrapportering. Samtidig er det positivt at over halvparten av SMBene har bærekraftstiltak. Det viser at vi er på god vei.  

 

Ønsker du å vite mer om hvordan det står til med SMBene i Norge? SMB-barometeret tar temperaturen på næringslivet i hele Norge og du kan lese hele SMB-barometeret her. 

 

Om BDOs SMB-barometer 

På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB defineres her som virksomheter med opptil 500 millioner i omsetning. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer når det gjelder geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. Undersøkelsen ble gjennomført i november-desember 2021.