1:
  • SMB-barometeret

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene og du kan laste ned hele rapporten.

Nøkkeltall


Markedsutsikter


«SMB-barometeret 2023 viser at norske virksomheter venter usikre tider. Langt flere enn i fjor forventer redusert omsetning de neste 12 månedene, og 1/3 tror inntjeningen vil gå ned. Svært mange opplever at økte kostnader på energi og innsatsfaktorer – og redusert etterspørsel – hindrer positiv utvikling. Likevel er det et lyspunkt å se at bedriftsledere i små og mellomstore virksomheter ser ut til å ta grep for å stabilisere og sikre driften. Deres evne til å omstille seg er avgjørende for å opprettholde og skape trygge arbeidsplasser og videre vekst.»- Martin Aasen, administrerende direktør i BDO i Norge

Bærekraft


«SMB-barometeret 2023 gir grunnlag for både optimisme og bekymring for bærekraft i små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Optimisme, fordi flere ser at bærekraft skaper bedre lønnsomhet og nye forretningsmuligheter. Bekymring, fordi færre SMBer planlegger og iverksetter tiltak for bærekraft det kommende året, og fordi langt flere oppgir økonomi som årsak til manglende tiltak. Vår spådom er at de som greier å beholde eller styrke arbeidet med bærekraft gjennom dårligere og usikre tider blir vinnerne når markedet snur.»- Gro Hovde Fiksdahl, leder for bærekraftig forretningsutvikling, SMB, BDO i Norge

Nøkkeltall


Nøkkeltall


Digitalisering


«6 av 10 SMBere har tiltak for å digitalisere virksomheten, som er en nedgang fra fjoråret. Men flere måler og rapporterer på tiltakene enn tidligere. Mer systematiske prosesser og større bredde i tiltakene viser en økt modenhet hos bedriftene. Vi ser likevel at mangel på kompetanse gjør at mange ikke ser behovet for digitalisering, og frykter derfor at utviklingen går for sakte til at Norge klarer å holde tritt med andre land.»- Marianne Rygvold Karlsen, leder for Digital i BDO i Norge

Les hele rapporten

Vil du dypdykke i tallene? Her kan du laste ned hele det nasjonale SMB-barometeret.

Last ned

SMB-barometeret per fylke


Er du nysgjerrig på hva SMB-barometeret sier om ditt fylke?

Finn ditt fylke

Har du spørsmål? Ta kontakt

Marit Kaarbø Løvold
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 990 29 507
E-post: [email protected]