• SMB-barometeret

Vi har tatt temperaturen på norske SMBer

BDOs SMB-barometer tar temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Med utgangspunkt i 1200 intervjuer med virksomhetsledere fra hele landet, gir SMB-barometeret ny og viktig innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat og Varde Hartmark og de 1200 virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. 

SMB-barometeret er tilgjengelig både på nasjonalt nivå og fylkesvis. 

Nedenfor får du innblikk i nøkkeltallene og du kan laste ned hele rapporten.

Nøkkeltall


Markedsutsikter


«Vi i BDO heier på de små og mellomstore bedriftene i Norge. Disse virksomhetene er en viktig drivkraft i bygder, tettsteder og byer i hele landet, og det er gledelig å se at de fleste har troen på vekst. Holdningen er at vi skal riste av oss konsekvensene av pandemien, og gå tilbake til et normalt nærings- og samfunnsliv de kommende årene. Det er riktignok noen utfordringer på veien, og de må vi forsøke å løse sammen. Totalt sett er Norge et godt land å drive næringsvirksomhet i, men det er rom for at det kan bli enda bedre.»- Martin Aasen, administrerende direktør i BDO i Norge

Bærekraft


«5 av 10 SMBer har bærekraftstiltak. De er opptatt av at de skal ta sitt samfunnsansvar, særlig for klima- og miljø. SMB-barometeret gir grunn til å tro at mange ikke er bevisste at bærekraftig utvikling handler om tre dimensjoner som må spille sammen: Klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Gjennom større bevissthet om hva begrepet betyr, vil mange gjennom enkle kartlegginger og prosesser se at de gjør mer innen bærekraft enn de er klar over.»- Gro Hovde Fiksdahl, leder for bærekraftig forretningsutvikling, SMB, BDO i Norge

Nøkkeltall


Nøkkeltall


Digitalisering


«7 av 10 SMBer har gjort tiltak for å digitalisere virksomheten, de fleste med mål om å øke lønnsomhet, effektivitet og konkurransekraft. Det er høye tall og vitner om et fremoverlent næringsliv. Likevel er det få som måler eller rapporterer på tiltakene. Det betyr at de ikke nødvendigvis vet om tiltakene treffer. Når vi snakker med norske SMBer, ser vi at det er krevende å forstå hvordan man kan digitalisere helhetlig og målrettet, og å vite hvilke tiltak og systemer virksomheten kan ha mest nytte av. Det er godt at bedriftene er i gang, men det er fortsatt et stort potensial for mer effektiv digitalisering».- Marianne Rygvold Karlsen, leder for Digital i BDO i Norge

Les hele rapporten

Vil du dypdykke i tallene? Her kan du laste ned hele det nasjonale SMB-barometeret.

Last ned

SMB-barometeret per fylke


Er du nysgjerrig på hva SMB-barometeret sier om ditt fylke?

Finn ditt fylke

Har du spørsmål? Ta kontakt

Brit Ingvild Holmem
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf:+ 47 906 43 115
E-post: [email protected]