Blogg: Tre tips til bygg- og anleggsbransjen i krevende tider

BDOs ferske bygg- og anleggsanalyse viser en bransje med lavere aktivitetsnivå og lavere marginer enn tidligere. I året som kommer vil antall permitterte og arbeidsledige øke, og flere selskaper i bygg- og anleggsbransjen vil gå konkurs. Tiden fremover blir krevende.   

Bransjen er mer robust nå. Sterk konsolidering i flere segmenter har medført at mange selskaper er betydelig større og mer solide enn tidligere. Dette gjør bransjen mindre sårbar for svingninger i aktiviteten enn den har vært tidligere.  

Likevel antas det at vi kan være langt ut i 2024, om ikke 2025, før vi ser lysere tider for bygg- og anleggsbransjen. 

 

Her er tre tips for å sikre seg i trangere tider:  

1. Ha kontroll på balansen og likviditet 

Antall konkurser har økt i 2023 og ventes å øke ytterligere. Økte kapitalkostnader, vedvarende høye materialkostnader og økte personalkostnadert bidrar til et press på bransjen som vil påvirke konkurstallet.  

Ved god kontroll på tallene er det enklere å identifisere områder hvor du kan kutte kostnader. Gjør gode vurderinger på hvem du jobber for og hvem du kjøper fra. Konkurser på kunde- eller leverandørsiden kan koste mye. For din likviditet er det en fordel med avtaler med lengst mulig betalingsfrist til dine leverandører, og kortest mulig betalingsfrist til dine kunder.  

God likviditetsstyring er alltid viktig, men blir ekstra viktige i slike perioder, og krever kontroll på balansen og kapitalbinding.

 

2. Sikre at du får og beholder de beste medarbeiderne

Det er et økende underskudd på kvalifisert arbeidskraft, og da spesielt faglærte. For å sikre tilgang til kompetanse i årene som kommer er det flere tiltak som vil være viktige for deg som bransjeaktør:  

  • Øke attraktiviteten for kvinner  
  • Intensivering av voksenopplæringen  
  • Sikre attraktivitet over landegrensene

På kort sikt vil inflasjon, rentenivå og usikkerhet dempe aktiviteten og dermed frigjøre kapasitet i markedet. Dette medfører at mange bedrifter må ta krevende valg mellom å beholde kompetanse og frigjøre den – og gjøre den tilgjengelig for konkurrentene.  

Markedet vil alltid være stort og de beste vil alltid få det til. Det er derfor viktig å sikre at du beholder de beste medarbeiderne. Gode insentivmodeller kan være et virkemiddel for å beholde de beste. 

 
3. Vær forberedt på krav til bærekraftsrapportering  

Flere aktører i bransjen vil få omfattende krav til bærekraftsrapportering innen kort tid. Og det gjelder ikke bare de største.  
Bygg og anlegg er en sektor som spiller en vesentlig rolle i samfunnsutviklingen, men som også har en betydelig innvirkning på miljøet. Bransjen står overfor betydelige utfordringer og muligheter når det gjelder bærekraft.  

I dag er det de største selskapene som rapporterer mest på bærekraft, og som også møter kravene først. Men de som omfattes av kravene trenger informasjon fra de små og mellomstore aktørene, når de er en del av verdikjeden. Allerede fra regnskapsåret 2024 vil børsnoterte selskap med over 500 ansatte måtte forholde seg til de nye reglene for rapportering, mens store selskaper må forberede seg på rapportering fra 2025. I tillegg vil en rekke små og mellomstore foretak påvirkes gjennom krav fra kunder, banker, ansatte, leverandører og andre samarbeidspartnere. 
 
Se Bygg- og anleggsanalysen 2023 her