Blogg: Unngå tilleggsskatt ved å komme Skatteetaten i forkjøpet

Har du glemt å oppgi inntekt eller formue i skattemeldingen? Skattemeldingen inneholder mye forhåndsutfylt informasjon om din inntekt og formue, men ikke alt. Har du formue og inntekt som ikke står i skattemeldingen, så skal du selv rapportere dette inn. Og gjør du dette før skattemyndighetene kontroller deg, kan du unngå tilleggsskatt og andre ubehageligheter.

Siden 30. september 2018 har Skatteetaten mottatt opplysninger om bankinnskudd og andre finansielle forhold fra skattemyndigheter fra mange land. Dette har dermed gitt Skatteetaten muligheten til innsyn i langt større grad enn før. Skatteetaten opplyser om at i 2020 meldte 212 personer inn uoppførte inntekter og formuer. I løpet av fjoråret ble det behandlet totalt 304 saker med verdier på totalt over fire milliarder kroner som ikke tidligere var innrapportert.

Selv om Skatteetaten nå har muligheten til å innhente en rekke opplysninger om bankinnskudd i utlandet, er det fortsatt mulig å slippe tilleggsskatt. Heldigvis åpner skattereglene opp for tilgivelse. Hvis du gir informasjon til skattemyndighetene før de kontrollerer deg kan du unngå ubehageligheter.

 

Frivillig retting kan spare deg for ubehageligheter

Har du formue eller inntekt som ikke tidligere er rapportert inn til norske skattemyndigheter, kan du benytte deg av ordningen med frivillig retting. Gjennom ordningen betaler du skatt, men slipper tilleggsskatt og eventuell anmeldelse. Nøkkelen er imidlertid å komme Skatteetaten i forkjøpet.

Det følger av loven at du skal slippe tilleggsskatt dersom du selv retter tidligere feil, og denne egenrettingen ikke «kan anses framkalt ved kontrolltiltak, som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre». Det er uansett kriterier som skal legges til grunn for om tilleggsskatt skal anvendes. Vårt utgangspunkt er at unntaket fra tilleggsskatt ved frivillig retting fortsatt kan være aktuelt, selv om skattemyndighetene kan få, eller har fått, opplysninger om deg fra utenlandske skattemyndigheter. Det skal gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak. 

De vanligste sakene om frivillig retting er at man har utelatt å føre opp en feriebolig i utlandet, en beholdning med kryptovaluta, inntekt fra et utenlandsoppdrag eller lignende forhold. Ordningen gjelder selv om det skulle være større formuer. I det siste har vi også sett at det har vært flere medieoppslag hvor politiske partier har tatt til orde for å endre eller fjerne ordningen om frivillig retting. Hva som skjer i fremtiden er usikkert, men vårt råd er så raskt som mulig komme skattemyndighetene i forkjøpet. Dersom det er gjort feil i flere år kan det være snakk om betydelige beløp som eksponeres for tilleggsskatt.

Vi i BDO Advokater har lang erfaring med rådgivning i slike saker. Vi hjelper deg til å unngå dobbeltbeskatning fordi du må skatte til flere land. Vi bistår også regelmessig i saker om frivillig retting i form av «hjemflagging» av utenlandsformue. Les mer og ta kontakt med oss her.