• Skatterådgivning for bedrifter

Skatterådgivning for bedrifter

Skatteretten er et komplekst og dynamisk rettsområde i stadig endring. I tillegg har skattelovgivningen tett tilknytning til selskaps- og regnskapslovgivning. BDO har advokater med lang erfaring fra å bistå klienter med rådgivning på disse rettsområdene.

Typiske oppdrag vi utfører:

  • Spørsmål knyttet til skattemessig behandling av inntekter og kostnader
  • Bistand og råd i forbindelse med selvangivelse og andre ligningspapirer
  • Bistand og rådgivning ved bokettersyn og trekkettersyn
  • Konsernbeskatning
  • Klage på ligning, og annen korrespondanse med ligningsmyndighetene
  • Etablering av virksomheter, herunder valg av selskapsform og selskapsstruktur
  • Egenkapitaltransaksjoner, herunder kapitalendringer, utdelinger, fusjoner og fisjoner
  • Omorganiseringer av virksomheter og generasjonsskifter
  • Avvikling av virksomheter
  • Bistand til utfylling av aksjonærregisteroppgaver