• Skatterådgivning for bedrifter

Skatterådgivning for bedrifter

Skatteretten er et komplekst og dynamisk rettsområde i stadig endring. I tillegg har skattelovgivningen tett tilknytning til selskaps- og regnskapslovgivning. BDO har advokater med lang erfaring fra å bistå klienter med rådgivning på disse rettsområdene.

Typiske oppdrag vi utfører:

  • Spørsmål knyttet til skattemessig behandling av inntekter og kostnader
  • Bistand og råd i forbindelse med selvangivelse og andre ligningspapirer
  • Bistand og rådgivning ved bokettersyn og trekkettersyn
  • Konsernbeskatning
  • Klage på ligning, og annen korrespondanse med ligningsmyndighetene
  • Etablering av virksomheter, herunder valg av selskapsform og selskapsstruktur
  • Egenkapitaltransaksjoner, herunder kapitalendringer, utdelinger, fusjoner og fisjoner
  • Omorganiseringer av virksomheter og generasjonsskifter
  • Avvikling av virksomheter
  • Bistand til utfylling av aksjonærregisteroppgaver

 

Kontakt oss her

Har du spørsmål eller vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og du vil høre fra oss innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code