Blogg: Viktig om skatt når du har utenlandske arbeidstakere

I denne artikkelen ser vi nærmere hvilke skatteregler du bør være oppmerksom på for utenlandske arbeidstakere.  
Utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge skal som hovedregel betale skatt for lønnsinntekt som er opptjent her, og har begrenset skatteplikt. For utenlandske ansatte som er skattemessig bosatt i Norge vil være all inntekt og formue være skattepliktig til Norge. Dette heter globalskatteplikt.  Arbeidsgiver har rapporterings- og trekkplikt for sine ansatte. Det er derfor viktig å være klar over hvilke regler som gjelder hvis ditt selskap har utenlandske ansatte, slik at dere oppfyller forpliktelsene overfor skattemyndighetene. 
 

Hva betyr globalskatteplikt? 

Hvis en person er i Norge i mer enn 183 dager over 12 måneder, eller mer enn 270 dager over 36 måneder, regnes vedkommende som skattemessig bosatt her. Det betyr at vedkommende må betale skatt i Norge for all inntekt, både fra Norge og andre land, fra 1. januar det året disse grensene ble passert. Dette er globalskatteplikten.  

 

Hva er begrenset skatteplikt? 

En person som jobber i Norge men ikke oppfyller kravene for å bli ansett som bosatt, må bare betale skatt av lønnen vedkommende tjener i Norge. 
 

Hva er skatteavtale? 

Formålet med skatteavtalen er å fastslå hvilket land som har beskatningsrett dersom inntekt eller formue er skattepliktig til begge landene. Hvis arbeidstakers bostedsland har en skatteavtale med Norge, kan det hende at vedkommende ikke må betale skatt i Norge hvis oppholdet varer mindre enn 183 dager, avhengig av detaljene i avtalen. Men, hvis arbeidstaker leies ut til et norsk selskap for å jobbe her, må vedkommende betale skatt i Norge uansett hvor kort tid oppholdet varer. 
 

Kort oppsummert 

Arbeidstaker må betale skatt i Norge hvis: 
  • Arbeidstakerer i Norge i over 183 dager i et år. 
  • Arbeidsgiver har en fast virksomhet i Norge. 
  • Arbeidstaker leies ut til en virksomhet i Norge. 
  • Arbeidstaker jobber for en virksomhet som er basert i Norge. 

Arbeidstaker slipper sannsynligvis å betale skatt i Norge hvis vedkommende: 
  • Er i Norge under 183 dager i et år. 
  • Jobber for et prosjekt der den utenlandske arbeidsgiver ikke har en fast virksomhet i Norge. 
  • Ikke leies ut til en virksomhet i Norge. 
  • Ikke jobber for en virksomhet som er basert i Norge. 

Som arbeidsgiver må du uansett rapportere lønn og andre ytelser til norske skattemyndighetene gjennom A-meldingen, selv om arbeidstaker ikke må betale skatt i Norge. 
 

Trygdeavgift 

Som hovedregel må alle som jobber i Norge betale til norsk trygd fra første arbeidsdag. Hvis bostedslandet til den utenlandske arbeidstakeren har en trygdeavtale med Norge, kan vedkommende kanskje beholde trygden fra hjemlandet mens de jobber i Norge. Arbeidstaker må levere et A1-skjema eller tilsvarende bekreftelse fra trygdemyndighetene i hjemlandet for å bli helt eller delvis fritatt for trygdeavgift i Norge. 
 

ID-kontroll og skattekort 

Utenlandsk arbeidstaker må møte opp personlig på skattekontoret for ID-kontroll. Dette er nødvendig for å få skattekort, som personen trenger for at du som arbeidsgiver skal vite hvor mye skatt som skal trekkes fra lønnen. Det er forskjellige typer skattekort avhengig av din situasjon, inkludert om den utenlandske arbeidstakeren betaler til norsk trygd eller ikke. 
 

Kildeskatt på lønn 

Kildeskatt på lønn er en egen ordning som kan benyttes av: 
  • utenlandske arbeidstakere som har kortere arbeidsopphold i Norge, eller  
  • det første året du som arbeidstaker er skattemessig bosatt i Norge.   
Arbeidsgiver trekker skatt etter en fast sats av lønn og godtgjørelser. For arbeidstaker er skatten ferdig betalt når lønnen blir utbetalt. 

Ordningen er frivillig, slik at du kan velge ordinær beskatning i stedet. Arbeidstakere som tjener mer enn 670 000 kan ikke bruke ordningen. 

Dersom den utenlandske arbeidstakeren  skal betale trygdeavgift til Norge utgjør kildeskatten 25 % av lønn og godtgjørelser. Det skal også trekkes kildeskatt ved utbetaling av feriepenger og i desember. Hvis vedkommende ikke trenger å betale norsk trygdeavgift, er skattesatsen 17,2%.  
 

Nettolønn 

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå en avtale om nettolønn. En slik avtale går ut på at arbeidsgiver skal dekke all skatt og alle avgifter knyttet til lønn og godtgjørelse. Da har arbeidsgiveren forpliktet seg til å betale den ansattes skatt. Vær oppmerksom på at dette er en privatrettslig avtale og at skattemyndighetene ikke er bundet av avtalen. Nettolønnsavtalen må omregnes til bruttolønn. Slik oppgrossing av nettolønnen er nødvendig for å finne riktig beregningsgrunnlag for skatten og avgifter i Norge.  

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Du kan lese mer om våre tjenester innen skatt her og innen lønn her.