• Eiendomsutvikling

Legg grunnlaget for maksimal avkastning

Etter gjennomføringen av et solid og godt planlagt kjøp, er det helt avgjørende å ta gjennomtenkte valg for å realisere mulighetene i prosjektet. Du avdekket kanskje en god del momenter i kjøpsprosessen som det blir viktig å få adressert tidlig i prosjektutviklingsfasen. Dette kan for eksempel være knyttet til regulering, utnyttelse av tomt eller valg av konsept for eksisterende bygningsmasse.

Vi hjelper deg å legge grunnlaget for maksimal avkastning gjennom optimal strukturering av eiendomsprosjektet.

 

Gjør de rette vurderingene i en kritisk fase

Utviklingsfasen er kritisk for prosjektets lønnsomhet, og budsjettering og prosjektoppfølging er typisk på toppen av agendaen. Optimal skatte- og avgiftsmessig håndtering er viktig gjennom denne prosessen. Burde du tenke på å organisere hele prosjektet som et borrettslag med de fordeler dette kan føre med seg, eller er selveiere det som selger best i det lokale markedet? Har du tenkt på å gjennomføre fisjon av boligdelen før videre utvikling? Hvilken betydning har dette eventuelt for merverdiavgift? Dette er bare noen spørsmål du må ta stilling til.

Samtidig må du begynne å forberede deg til salg av boliger eller realisasjon av næringsdelen med godt markedsarbeid, dersom du ikke planlegger å beholde eiendommen selv. Ryddig og strukturert dokumentasjon gjennom prosjektets levetid bidrar til en effektiv due diligence ved realisasjon, enten du skal selge i nær eller fjern fremtid.

 

Få med deg de rette rådgiverne på laget

Uavhengig om du har behov for lovpålagt revisjon, forretningsstøtte eller annen økonomisk eller juridisk rådgivning kan vi hjelpe deg. Vi kjenner sentrale problemstillinger som oppstår i denne fasen og har ekspertise på prosjektregnskap, likviditetsstyring, løpende avregning, og ikke minst vurderinger knyttet til riktig struktur for å optimalisere skatte - og avgiftsbelastningen i prosjektet. Vi har lang erfaring med å legge til rette for solid prosjektgjennomføring med høy avkastning for våre kunder.  

Vi kan hjelpe deg uansett hvilken fase du er i. Se de andre fasene her:

 

Illustrasjon av å kjøpe eiendom
Kjøpe eiendom
Selge eiendom
Utleie eiendom
Organisering

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss via skjemaet under og du vil høre fra oss snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code