1:
  • Maritim sikring

Maritim sikring

Havnene våre er med på å knytte samfunnet vårt sammen. Svikt eller ødeleggelse av havner kan med andre ord få stor betydning for virksomheter, lokalsamfunnet eller nasjonen som helhet. Derfor må havner og havneanlegg beskytte seg mot aktuelle trusler som finnes der ute.

I 2022 ble BDO godkjent som sikringsvirksomhet (gjennom Kystverkets godkjenningsordning (Recognized Security Organization – RSO). Denne godkjenningen gir BDO mulighet til å utføre sikringsrisikoanalyser og sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner.

Det BDO kan hjelpe havner med er blant annet:

  • Utforming og implementering av styringssystem for sikkerhet
  • Gjennomføring av risikovurderinger
  • Identifisering av sårbarheter og trusler som kan påvirke deres virksomhet
  • Utforme beredskapsplaner
  • Gjennomføre øvelser

For oss er det viktig at etablering av sikkerhetstiltak gjøres på en helhetlig og kostnadseffektiv måte og integreres i styrings- og beslutningsprosessene på en god måte.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.