• Økonomi- og risikostyring

Økonomi- og risikostyring

Risikostyring

Risikostyring er helt sentral for virksomhetsstyring i finansnæringen. Vi bistår virksomheter med videreutvikling og/eller vurdering av risikostyring. Noen ganger er det relevant at vi ser på hele risikostyringsarbeidet, andre ganger er det relevant å plukke ut deler av oppgaven som f.eks.

  • effektiv risikorapportering
  • forbedringer av internkontrollen
  • oppgradering og utvikling av styrende dokumenter
  • integrasjon av bærekraft i risikostyringsfunksjonen

I vår bistand er vi opptatt av å se helheten i risikostyringen. I våre prosjekter ser vi derfor som regel på samspillet mellom risikostyringsfunksjonen, styret og ledelsen, compliancefunksjonen og arbeidet som gjøres i kundesegmentene. 

En god risikostyring forutsetter god forståelse og innsikt i mange ledd i virksomheten over tid. Vi ønsker derfor å «samskape» med våre kunder. Det betyr at vi ofte setter sammen arbeidsgrupper med våre og kundens ressurser som følger vårt arbeid gjennom hele prosjektet. På denne måten sikrer vi god problemforståelse hos kunden. Denne forståelsen benytter vi til å utarbeide løsninger som er godt tilpasset kundens ressurser.

 

Økonomistyring

Enkelte deler av risikostyring henger tett sammen med økonomifunksjonen. Vi bistår virksomheter med å vurdere hvorvidt tilpasninger i risikostyringsfunksjonen også krever tilpasninger i økonomifunksjonen, og i så fall hvordan dette best mulig kan løses. Vi bistår bankene med vurdering av tilpasningsbehov og utvikling av hensiktsmessige tiltak. 

Vi bistår også finansnæringen med utvikling av virksomhetens strategiske arbeid. Den økonomiske siden av dette arbeidet krever ofte egne vurderinger og modeller. Vi bistår finansnæringen med blant prismodeller eller overordnede analyser som Return on Equity-modeller (ROE).

Et godt modellarbeid forutsetter regelmessig bruk og videreutvikling i virksomhetens praktiske arbeid. Vår erfaring er at dette er enklere jo mer modellkunnskap virksomheten har. Vi utvikler derfor våre modeller i tett samarbeid med våre kunder gjennom blant annet diskusjoner av forutsetninger, oppbygging og relevante estimater.

Har du spørsmål til vårt arbeid eller ønsker du å diskutere hvilken løsning som kan passe best for din virksomhet? Ta kontakt med en av våre rådgivere via skjemaet under. 
 

Ta kontakt

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code