Risikostyring og internkontroll

Økonomi- og risikostyring

Risikostyring og internkontroll spiller en helt sentral rolle i virksomhetsstyring i finansnæringen. Vi kan bistå dere med videreutvikling og evaluering av styring og kontroll.

Bistand til risikostyringsfunksjonen

Vi legger vekt på å forstå risikostyringen som en helhet i våre oppdrag. Vi ser vanligvis på samspillet mellom risikostyringsfunksjonen, styret, ledelsen, compliancefunksjonen og arbeidet som gjøres i de ulike kundesegmentene. BDO kan bistå i risikostyringsarbeidet i sin helhet, eller gjennom konkrete delprosjekter. Dette kan omfatte blant annet:

  • effektiv risikorapportering
  • forbedringer av internkontrollen
  • oppgradering og utvikling av styrende dokumenter
  • integrasjon av bærekraft i risikostyringsfunksjonen


God risikostyring krever grundig forståelse og innsikt i ulike deler av virksomheten over tid. Derfor ønsker vi å samskape med våre kunder. Dette betyr at vi ofte etablerer arbeidsgrupper bestående av våre og kundens ressurser som følger arbeidet gjennom hele prosjektet. På denne måten sikrer vi at kunden har en god forståelse av problemstillingene. Denne innsikten bruker vi deretter til å utarbeide løsninger som passer godt til kundens ressurser.
 

IT-sikkerhet og beredskap

BDO er en av Norges ledende leverandører av IT-sikkerhetstjenester. I tillegg til vår egen tjenesteportefølje, samarbeider vi med andre aktører på leveranser knyttet til  IKT-sikkerhet og kan bistå våre kunder innenfor alle områder knyttet til cybersikkerhet. Vårt team har lang operativ og strategisk erfaring med å oppdage og håndtere IT-sikkerhetshendelser for et bredt spekter av kunder og partnere. Målet vårt er å sikre våre kunders verdier, omdømme og operasjonelle evner
 

Granskning/økonomiske misligheter

Det er viktig at banken har en bevisst og helhetlig tilnærming til risikoen for økonomiske misligheter og at rammeverk og kontrollmiljø er tilpasset bankens vurdering av risiko. BDO bistår bankens arbeid med å forebygge og avdekke interne økonomiske misligheter. Rådgivningsteamet hos BDO kan i samarbeid med våre eksperter på transaksjoner tilby avanserte dataanalyser som vil kartlegge og flagge interesser hos bankens ansatte opp mot utlånsporteføljen. 

Kontaktpersoner

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.