Internrevisjon

BDO bistår banker og finansforetak med internrevisjon.

Hvordan kan BDO bistå?

Vi ønsker at internrevisjonen skal skape merverdi for våre kunder. Vi har bred erfaring fra rollen som internrevisor i norske banker og finansforetak. 
 

Slik bistår vi med internrevisjon for bank og finans

For de fleste av våre kunder ivaretar vi hele internrevisjonsfunksjonen (full outsourcing). For andre kunder bistår vi deres egen internrevisjonsfunksjon med enkelttemaer (co-sourcing), som særskilte vurderinger innen anti-hvitvasking, GDPR eller IT-sikkerhet. Vi kan bistå med spesialistressurser som støtter bankens arbeid med disse temaene, enten som sparringspartner eller som utførende ressurs.
 

Hvorfor bruke ekstern internrevisor

Mange norske banker og finansforetak ønsker å benytte ekstern internrevisor fremfor å utføre funksjonens oppgaver i egen regi. De viktigste årsakene er at:
  • Bankens/foretakets størrelse utfordrer kravet til funksjonens uavhengighet.
  • Kapasitets- eller kompetansehensyn.
  • Kvalitet og merverdi på internrevisjonen øker.
  • Strategiske eller operasjonelle hensyn gjør ekstern internrevisor mer hensiktsmessig.

Vi bistår også flere kunder uten formelle krav til internrevisjon. Dette er eksempelvis banker i vekst som snart får krav om internrevisjon, eller banker og finansforetak som ønsker en uavhengig vurdering av egen styring og kontroll for å forsikre seg om at kvaliteten på disse områdene er tilfredsstillende.

I kraft av vår rolle som internrevisor bistår vi også våre kunder med rådgivningsoppdrag ved behov, og benyttes løpende som sparringspartner for både ledelsen og styret.
 

Vi benytter fageksperter og skreddersyr våre team i tråd med kundens behov

Vårt kompetansemiljø består av ledende fageksperter med praktisk erfaring fra bank- og finansnæringen som bidrar til at internrevisjonen skaper merverdi for våre kunder. Vi er opptatte av verdiskapende forbedringer i alle revisjonene vi gjennomfører. Du får alltid et skreddersydd team som bidrar til å realisere målene dere har for internrevisjonen. Vi følger videre IIAs standarder for internrevisjon som bidrar til å sikre god kvalitet i alle revisjoner vi gjennomfører.

 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.