Bærekraftige løsninger

En forutsetning for lønnsom vekst og utvikling

Fremtidens vinnere har bærekraftige løsninger

Bærekraft er blitt en svært viktig premissgiver og en forutsetning for lønnsom vekst og videre utvikling. Det stilles stadig høyere krav fra myndigheter, finansinstitusjoner og kundene (bedrifter og forbrukere) til bærekraftige produkter og tjenester. Fremtidens vinnere i bransjen er de aktørene som leverer differensierte, bærekraftige løsninger. 


To personer i dialog

Vurderinger av egen bærekraft

For å lykkes med å integrere bærekraft i kjernevirksomheten må bærekraftsvurderinger bli en naturlig del av måten virksomheten driver på. Aktører som leverer kvalitet og bærekraftige løsninger, samtidig som de har kontroll på prosjektstyring og risiko, vil kunne levere gode resultater også i fremtiden.
Nye krav understreker at fremtidige utbygginger av boliger, næringsbygg og annen infrastruktur må søke å velge bærekraftige løsninger. I overgangen til et bærekraftig lavutslippssamfunn har bransjen et enormt mulighetsområde og et stort ansvar. Bransjens kompetanse og leveranse vil spille en avgjørende rolle for bærekraftig utvikling i generasjoner fordi bransjen bygger varlige verdier som skal fungere i 10, 20 eller 100 år. Valg av løsning vil derfor påvirke karbonfotavtrykket i lang tid.

Fremtiden er nå

Bærekraft kan ikke velges bort.  En stadig økende del av markedet er forbeholdt aktører som tar bærekraft på alvor. 

Hittil har bærekraft primært vært i fokus ved oppføring av nye bygg og anlegg. I tiden fremover vil bærekraftige løsninger innen drift og vedlikehold få like sterkt fokus. De bedriftene som ikke tar dette inn over seg vil være avskåret fra en stadig større del av markedet. 

Dette innebærer at de valg som tas i dag ved investering i maskiner, utstyr, prosesser, systemer og kompetanse er avgjørende for om bedriften har tilstrekkelig kapasitet til å levere bærekraftige løsninger i fremtiden. Som betyr at fremtiden er nå.To personer i dialog


To personer i dialog

Integrering av bærekraft i egen drift

BDO bistår virksomheter som ønsker å integrere bærekraft i sin kjernevirksomhet, ofte i en rolle som prosess- eller prosjektleder for strategi- og forretningsutviklingsløp. Vi bruker FN sine bærekraftsmål som rettesnor og jobber med anerkjente verktøy etter forskningsbasert prosessmetodikk. 

BDO har inngått et partnerskap med FNS program for smart og bærekraftig byutvikling (U4SSC). Vi har i kraft av dette arbeidet betydelig erfaring om hva som fungerer, og vi kan bistå med konkrete råd til bygg- og anleggsbransjen.

Bærekraft er og skal være grunnpilaren i alt vi gjør. Den legger føringer for våre strategiske og operasjonelle veivalg. Vi bistår med e-læring for kompetanseheving i din bedrift, i tillegg til at vi fasiliterer arbeidsmøter og workshops for å styrke involvering og eierskap, som en forutsetning for implementering i organisasjonen. 

Kontaktperson:

Gro Hovde Fiksdahl, BDO

Gro Hovde Fiksdahl

Director Consulting | Leder bærekraftig forretningsutvikling i SMB
personKontakt
Henning Dalsegg, BDO

Henning Dalsegg

Partner Revisjon | Bransjeleder for bygg og anlegg
personKontakt

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.