Digitalisering

Digitale løsninger for en kompleks bransje

Digitalisering for økt lønnsomhet

Bygg- og anleggsbransjen er en arbeidsintensiv og kompleks bransje med mange aktører involvert i prosjektene. Mye av samhandlingen løses på samme måte i dag, som for flere tiår siden. Dette innebærer mange manuelle prosesser med risiko for feil, og ansatte og ledere bruker mye tid på administrasjon som kunne vært brukt på byggeplassen. Håndverkere kan oppleves som tradisjonelle med trauste og solide løsninger og godt manuelt håndverk. Men på kontoret bør det være mest mulig effektivt og digitalt.

Bransjen er moden for flere digitale løsninger, og kan styrke sin effektivitet og samhandling betydelig ved å rette fokus mot digitale hjelpemidler og verktøy. Som vil gi bedre innsikt i egne data og dermed bedre beslutningsgrunnlag for å optimalisere innkjøp, prosjektgjennomføring og fakturering.  
 

Rettidig beslutningsgrunnlag 

Behovet for rett beslutningsgrunnlag til rett tid er avgjørende for å følge opp kunder, leverandører, prosjekter og virksomhetens lønnsomhet. Mye data og informasjon kan produseres og samles, fra timeregistrering til GPS-sporing av anleggsmaskiner, 3D-modeller av tomter og bygninger. Innsamling og forvaltning av disse dataene, er avgjørende for å vurdere virksomhetens lønnsomhet. Bedriften bør ha som mål at alle ansatte og ledere har tilgang på rett informasjon – der de er! 

Person på byggeplass, ser på mobil

Skreddersøm og hyllevare kombinert gir de beste løsningene

BDO bistår med valg av rett system for innkjøp, salg, personal og andre støttesystemer, samt regnskap, kontroll og rapportering. Vi finner og setter sammen et system som passer for din organisasjon, ditt behov og din administrasjon. På den måten kan du bruke tiden på det som betyr noe; nemlig å være en foretrukken samarbeidspartner som gir merverdi til kunder og sluttbruker.

Våre løsninger sikrer at alle data er digitale; fra avtaler, kontrakter og kalkyler til timelister og grunnlag for sluttoppgjør. Alt er samlet i en plattform, hvor dokumentasjon og arkivering gjøres effektivt og sømløst. Flere gode løsninger for prosjektstyring, risikostyring, flåtestyring og maskinstyring finnes allerede på markedet. Vi sikrer at informasjon fra disse systemene samles i én rapporteringsmodul for bedre styring og kontroll.

En god partner for å bli mer digital

De store bransjeaktørene er ledende på utvikling, bruk og forbedring av nye, digitale hjelpemidler og verktøy. BDO har innsikt i hva som skjer i bransjen samtidig som vi har den digitale kompetansen. Vi benytter mange av de tilgjengelige systemene selv på våre kunder. BDO er derfor en god sparringspartner på vei til en digital fremtid både for de som velger å sette ut alt det administrative og de som ønsker å ha dette i egen organisasjon. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.