Lønnsom vekst

Sørg for lønnsom vekst i en risikofylt bransje

Sikre økt lønnsomhet

Veksten i verdikjeden har vært formidabel det siste tiåret, med tilnærmet doblet omsetning. Spesielt innen anlegg har veksten vært eksplosiv. Dette skjer imidlertid med svært lav driftsmargin, og med en økende prosjektrisiko og dermed konkursrisiko. Denne utviklingen viser at det ikke er omsetningsvekst som er bransjens største utfordring, men lønnsom vekst. 

Sterk vekst i bransjen - men svakere marginer

Bransjen vil over tid være utsatt for en betydelig konkursrisiko, om ikke marginbildet endrer seg. En negativ trend for marginutviklingen gjør at bransjen beveger seg mot kritiske nivåer hvor faren for konkurser øker betraktelig. 

Det er dermed kritisk å ha kontroll på lønnsomheten gjennom:

  • Riktig kompetanse
  • Å velge rett oppdrag
  • Riktig prising
  • God prosjektstyring
  • Gode innkjøpsrutiner
  • God kjennskap til egne samarbeidspartnere 
  • God kjennskap til utvikling i bransjen, herunder nye lovkrav og byggherrekrav 

Mange bedrifter har tatt på seg nye og større oppgaver uten å forstå hva som kreves for å gjennomføre prosjektene på en lønnsom måte. Mange bedrifter har gjennomført oppkjøp for å vokse videre. Oppkjøp og fusjoner er en risikofylt strategi som krever spesialistkompetanse for å ha kontroll på risikoen.


To personer i dialog

Kompetanseheving for lønnsom vekst

Når prosjektene blir større og mer komplekse, og kravene fra kundene og leverandørene blir betydelig høyere, stiller dette store krav til kompetanse, kvalitet og system. En stadig større del av markedet er forbeholdt de store, nasjonale og internasjonale selskapene med finansiell soliditet, kapasitet og kompetanse til å levere store, komplekse prosjekter. Vi ser en utvikling hvor også underleverandørene stilles overfor stadig økende krav for å være med å by på jobbene. Ikke alle har fullt ut forstått hva disse kravene innebærer. Konsekvensen av å påta seg et prosjekt man ikke håndterer kan være katastrofal for den enkelte virksomhet. De som lykkes gjør dette ved å tilføre og bygge kompetanse i egen organisasjon før man tar det store steget mot større prosjekter.


God risikostyring

I en periode med betydelig vekst og økt aktivitetsnivå, er behovet for ny kompetanse stort. En organisasjon med yngre, mindre erfarne ressurser, krever mer formaliserte prosesser for å følge opp prosjekter. Dette er informasjon og rutiner som tidligere befant seg i hodet til hver enkelt prosjektleder. For å kunne skalere opp aktivitetsnivået i virksomheten, med samme styring og kontroll på risiko, trengs verktøy og kompetanse innen risikostyring. 


God prosjektstyring

God prosjektstyring er avgjørende for lønnsom vekst. God prosjektstyring starter allerede ved vurdering av hvilke prosjekter man skal regne på, og hvilke oppdrag man skal påta seg. Et prosjekt hvor man ikke har kapasitet eller kompetanse, vil vanskelig kunne bli et lønnsomt prosjekt. Videre er den operasjonelle oppfølgingen av prosjektet viktig. God prosjektstyring vil dreie seg om å være i forkant for å ta de rette beslutningene idet problemstillinger dukker opp. Våre erfarne rådgivere besitter god, tilpasset praksis innen prosjektstyring, og vil kunne være en god sparringspartner.


Gode innkjøpsrutiner

Innkjøp favner om materiell og mannskap, og har betydelig innvirkning på prosjektets lønnsomhet. Gode innkjøpsrutiner, kontrakter og avtaler vil være avgjørende for å levere god margin. Vi bistår våre kunder med vurdering av innkjøps- og logistikkfunksjon, innkjøpsstrategier og gjennomføring av forhandlinger. 


Kjenn dine samarbeidspartnere

Viktige suksesskriterier for økt lønnsomhet er knyttet til tilstrekkelig betaling for utført arbeid og akseptert risiko, valg av samarbeidspartner og strategisk prosjektvurdering. BDO kan bistå med kunde- og leverandøranalyser for å utarbeide beslutningsgrunnlag til valg av rett samarbeidspartner. Vi utfører prosjektintervjuer og – revisjon som grunnlag for vurdering av «best practice». Vi bistår med prosjektrevisjon, kunde- og leverandøranalyser som sikrer at man velger de rette prosjektene med de rette samarbeidspartnerne.


Strategi handler om å ligge i forkant

Proaktivitet og vurdering av fremtidige muligheter krever god kjennskap til bransjen. Utvikling av teknologi, produkter og prosesser er viktig med tanke på fremtidig lønnsomhet. De som lykkes med å ligge i forkant vil styrke egen konkurransekraft. Våre strategirådgivere har god kunnskap om bransjen, trendene, utfordringene og mulighetene. Vi bistår våre kunder med å utvikle og implementere strategi gjennom forbedringer i egen organisasjon, teknologiutvikling og gjennom strategiske oppkjøp. For å styrke lønnsomheten må du finne virksomhetens unike egenskaper og dyrke disse. Det handler om å finne ut hvordan din virksomhet kan skille seg fra konkurrentene.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.