Eier- og aksjonærforhold

Sikre effektiv organisering av virksomheten

Eier- og aksjonærforhold påvirker mange deler av virksomheten

Organisering av virksomheten kan ha betydelig innvirkning på operasjonell drift, skatt- og avgiftsforhold, samt avkastning og formuesforhold for aksjonærene. 

Gjør du løpende vurderinger av formuesverdiene knyttet til eiendommene? Er kapitalstrukturen optimal slik at gjeld kan nyttes til å redusere formuesverdier? Har du kontroll på innbetalt skattemessig kapital og hva som kan eventuelt deles ut skattefritt? Er det planlagt grep for å være godt tilpasset ved en eventuell gjeninnføring av arveavgift?

Det er en rekke spørsmål du bør ha et klart forhold til, og våre rådgivere kan bistå deg enten du vil rigge deg for et generasjonsskifte eller trenger bistand til korrekt behandling av skattemelding, både på selskapsnivå og for privatpersoner. Har selskapet den mest optimale selskapsstruktureringen både med tanke på effektiv forretningsdrift og oppfølging og skattemessige forhold? Våre rådgivere har en helhetlig tilnærming til dette og vil gi deg gode råd for å være godt rigget for fremtiden.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.
 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.