Bærekraft

BDO hjelper deg med bærekraft

Bærekraft i handelsbransjen

Handelsbransjen er en viktig bidragsyter i den bærekraftige omstillingen.​

Fokus på eget forbruk og fotavtrykk i samfunnet øker. I handelsbransjen handler det ikke bare om å tilby bærekraftige varer, men også jobbe for en mer sirkulær forretningsmodell. Dette gjør at klimarisiko – både den fysiske, men ikke minst overgangsrisiko – vil være helt sentralt i virksomhets- og risikostyring fremover. ​

Bransjen vil i fremtiden møte utfordringer knyttet til å etterleve strengere lovkrav og kundenes økte forventninger, og samtidig sikre lønnsomhet. Krav til reduserte klimautslipp, økt sirkulær økonomi og fokus på sosial bærekraft vil være viktig i innkjøpsprosesser og utvikling av tjenester og konsepter. ​

Vi kan både bistå med å kartlegge og vurdere risikofaktorene i bedriften og definere tiltak det vil være behov for å sette i gang. Vi kan også bidra til å heve kompetansen internt på bærekraft slik at dere blir bedre i stand til å utvikle virksomheten i bærekraftig retning. ​

Nye krav til rapportering​

1. juli 2022 trådde Åpenhetsloven i kraft i Norge. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. ​

November 2022 vedtok EU bærekraftsrapporteringsdirektivet (CSRD). Formålet med CSRD er å legge til rette for en grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs «Green Deal». Dette vil innebære krav til rapportering om hvordan din virksomhet jobber strategisk med bærekraft, hvilke retningslinjer og målsetninger som er forankret, og hvilke aktiviteter som er gjennomført og planlagt gjennomført. ​

Vi hjelper mange bedrifter med forberedelser til og etterlevelse av både åpenhetsloven og CSRD.​

BDO følger utviklingen i handelsbransjen​

BDO satser sterkt både på handelsbransjen og på bærekraft, og vi vet hvor viktig bærekraft er som suksessfaktor for en aktør i denne bransjen. Handelsundersøkelsen er noe vi gjennomfører årlig, hvor vi de siste par årene har hatt bærekraft som et eget kapittel. ​

Du kan lese mer om handelsundersøkelsen her.

Har du spørsmål om bærekraft eller ønsker du å diskutere hvilken løsning som kan passe best for din virksomhet? ​

Ta kontakt.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.