• Handel

Handel i en globalisert verden

Handelsbransjen er i rask utvikling. I et marked som stadig blir mer internasjonalt må aktørene hele tiden tilpasse seg nye omgivelser. For å oppnå suksess må du være endringsvillig og klar til å tenke nytt.

De ulike aktørene i bransjen må ha god innsikt både på operasjonelle og finansielle plan. En lang rekke faktorer kommer til å påvirke kundene i tiden fremover. Dette gjelder blant annet digitalisering, nye distribusjonskanaler, endrede forbruksmønstre, nye reguleringer, globalisering og konsolideringer.

 


 
Illustrasjon av et handlenett


Handelsundersøkelsen 2022

Vi har spurt 200 økonomiansvarlige i norske virksomheter om deres spådommer for fremtiden, samt hvor langt de er kommet med IT-sikkerhet, bærekraftig utvikling og handel på nett. Dette og mer kan du lese om i BDOs varehandelsundersøkelse her.

Les og last ned handelsundersøkelsen her.

 

 


 
 
 
Illustrasjon av et forstørrelsesglass og en graf


Konkursanalysen 2020

2020 har vært preget av et unormalt lavt nivå i antall konkurser både totalt og for handelsbransjen, selv om eksperter har spådd et konkursras. Er det rimelig å forvente et fremtidig konkursras i handelsbransjen og i så fall når? Mer om dette og konkurstallene for handelsbransjen 2020 kan du lese i vår konkursanalyse her.

Last ned konkursanalysen for 2020 her

Du finner konkursanalysen per 3.kvartal 2020 her.

 


 

Vi bistår deg

BDO følger markedet tett og kan hjelpe deg med å holde tritt. Kombinasjonen av fagkunnskap og bransjekunnskap setter oss i stand til å kunne tilby effektive og fokuserte revisjon- og rådgivningstjenester. Noen av rådgivningstjenestene vi kan tilby er: 

  • Prosessforbedringer 
  • Rådgivning knyttet til konsolideringer og fusjonering
  • Outsourcing og offshoring 
  • Business Analytics-løsninger
  • Sikkerhetsrådgivning knyttet til handel i og med høyrisikoområder
  • Datasikkerhetsløsninger for sikring av systemer og tjenester
  • Kartlegging av innkjøpsprosesser