• Handel

Handel i en globalisert verden

Handelsbransjen er i rask utvikling. I et marked som stadig blir mer internasjonalt må aktørene hele tiden tilpasse seg nye omgivelser. For å oppnå suksess må du være endringsvillig og klar til å tenke nytt.

De ulike aktørene i bransjen må ha god innsikt både på operasjonelle og finansielle plan. En lang rekke faktorer kommer til å påvirke kundene i tiden fremover. Dette gjelder blant annet digitalisering, nye distribusjonskanaler, endrede forbruksmønstre, nye reguleringer, globalisering og konsolideringer.

BDO følger markedet tett og kan hjelpe deg med å holde tritt. Kombinasjonen av fagkunnskap og bransjekunnskap setter oss i stand til å kunne tilby effektive og fokuserte revisjon- og rådgivningstjenester.