Compliance og forebyggende tjenester

Nye krav og reguleringer skaper utfordringer

BDO hjelper deg å oppfylle krav og nasjonale og internasjonale reguleringer

Mange industribedrifter opplever å måtte forholde seg til stadig mer detaljerte regulatoriske krav, og nasjonale og internasjonale reguleringer. Dette skaper samlet sett økt risiko for brudd på lover og regler som kan medføre negative konsekvenser som tap av tillit, omdømme, samt økonomiske tap.

Compliancefunksjonen i industribedrifter trenger å styrkes gjennom økt kompetanse og effektive prosesser og 
-verktøy. Risk Advisory Services i BDO har lang erfaring med å bistå små og store virksomheter over hele landet med å videreutvikle løsninger som sikrer god risikohåndtering og etterlevelse av lover og regler. Vår kjernekompetanse ligger innenfor compliance, gransking og personvern. BDO ønsker å spille en viktig rolle i utviklingen av fremtidens compliancefunksjon i industrien.

Dette kan vi bistå med

Våre rådgivere har solid kompetanse og lang erfaring, blant annet fra politiet, Økokrim og Kripos. BDO er et av landets ledende fagmiljøer på compliance og forebyggende tjenester.
  • Antihvitvasking
  • Antikorrupsjon
  • Bakgrunnsundersøkelser
  • Personvern 
  • Aktsomhetsvurderinger
  • Forebyggende tjenester
Les mer om Compliance og forebyggende tjenester her

Ta kontakt

Ønsker du å bistand med compliancefunksjonen eller har spørsmål rundt hvordan vi kan hjelpe? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.