Sikkerhet- og risikotjenester

Se sikkerhets- og beredskapsarbeidet i et helhetlig perspektiv

BDO bistår deg i håndtering av risiko og usikkerhet

Industrien er utsatt for mange former for eksterne trusler. Eksempler på dette er terror, sabotasje, spionasje og digitale innbrudd. Som aktør i industrien trenger din virksomhet å beskytte seg mot uønskede hendelser som potensielt vil kunne ramme alle virksomheter. I den forbindelse er det helt avgjørende å være godt forberedt på å håndtere og styre usikkerhet. 

Det finnes ulike måter å forebygge og håndtere uønskede hendelser, og det finnes ulike måter å styre sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet. Vi i BDO er opptatt av å se sikkerhets- og beredskapsarbeidet i et helhetlig perspektiv. Våre konsulenter har strategisk og operativ erfaring fra en rekke ulike bransjer, og forstår hvilken risiko nye trusler og sårbarheter kan innebære for din virksomhet. Vi finner gode løsninger som både fungerer i praksis, og som er i tråd med krav og forventninger fra myndigheter, kunder og samfunnet for øvrig.

Dette kan vi bistå deg med

Våre rådgivere forstår hvordan dagens og fremtidens risikobilde kan påvirke din virksomhet. BDO har bidratt til å løse sikkerhetsutfordringer for en rekke industribedrifter. I tett dialog med virksomheten finner vi skreddersydde løsninger som fungerer i praksis, og samtidig svarer ut krav og forventninger fra myndigheter, kunder og samfunnet for øvrig.
  • IT-risiko
  • Informasjonssikkerhet
  • IT-revisjon
  • Sikkerhet og beredskap 
Les mer om sikkerhet- og risikostyring her.

Ta kontakt

Ønsker du å bistand med å etablere eller utvikle din sikkerhets- og risikofunksjonen, eller har spørsmål rundt hvordan vi kan hjelpe? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.