Vekst og skalering

Suksessfaktorer for fortsatt vekst

Få hjelp til vekst og skalering

Når selskapet har gjennomført sine første kommersielle salg står skalering og vekst for tur.​

I Norge er det registrert omtrent 650.000 virksomheter, hvor under 2 % har mer enn 50 ansatte, og mindre enn 1 % har mer enn 100 ansatte ifølge SSB. Mange virksomheter planlegger med andre ord vekst, nasjonalt eller internasjonalt, uten å lykkes.  Vekst og skalering er krevende, konkurranseintensiteten øker og bedriften står ovenfor helt nye utfordringer.​

Både etablerte aktører og teknologiske, hurtigvoksende selskap oppnår ikke ønsket vekst. Ofte skyldes dette manglende markedspenetrasjon, interne forhold eller andre utfordringer som oppstår ved internasjonal etablering og vekst. Mange spørsmål og muligheter oppstår når du skal skalere virksomheten for større volum, nasjonalt eller internasjonalt.​

 • Hvordan få flere kunder til å ta i bruk produktet?​
 • Hvilke markeder skal prioriteres? ​
 • Hvilken kompetanse mangler teamet?​
 • Hvordan organisere seg for å understøtte vekstambisjonene?​
 • Hvordan håndtere en økende kundemasse?​
 • Hvilke samarbeidspartnere trenger vi for å vokse?​

Suksessfaktorer​

Mange bedrifter opplever i perioder sterk vekst uten å ha etablert en organisasjon for å understøtte veksten. Voksesmertene kan blant annet bli synlige i form av mangler i leveransemodell, manglende kapasitet internt eller hos underleverandører, eller det kan være manglende strukturer og systemer internt i organisasjonen. Dette fører til mange manuelle prosesser, manglende kontroll og økt risiko.​

Kapitalstyring og måling av virksomheten i flere dimensjoner er blant områdene som er sentralt i vekstfasen. Svært ofte mister selskap kontroll på økonomistyringen på grunn av manglende skalerbarhet i regnskap- og økonomifunksjon, samtidig som kompleksiteten i organisasjonsstruktur og omgivelser øker. Dette kan føre til at relevant beslutningsgrunnlag forsvinner i mengden av data og nødvendig prioritering og justering av strategien uteblir. Andre har ikke lykkes i å etablere styringssystemer som synliggjør og forklarer hvorfor selskapets vekst uteblir, og styrer derfor på magefølelse og hypoteser. Manglende økonomistyring reduserer sannsynligheten for å lykkes med en langsiktig vekst.​

Selskaper som etablerer seg i nye geografiske områder uten nødvendig internkontroll og struktur vil kunne få problemer med både måling og ansvarliggjøring av personer i organisasjonen. Ofte foretas beslutning om etablering uten involvering av CFO, og dermed uten tilstrekkelig vurdering av skatte- og avgiftsmessige konsekvenser, evaluering av muligheter i ERP-system og finansielle risikovurderinger. Tilpasninger i organisasjonen skjer reaktivt og kan bremse selskapets vekst. 

Dette er eksempel på spørsmål du som daglig leder vil bli utfordret på. Utvikling og ajourhold av et tilpasset styringssystem med de viktigste nøkkeltallene er avgjørende for å opprettholde de ulike interessentenes tillit til daglig leder. Selskapets styringssystem bør ha en helhetlig tilnærming og benyttes løpende for å måle og justere selskapets utvikling. Dette er en tidkrevende jobb om den gjøres manuelt. ​

Behovet for støttesystemer og administrativ bistand vokser altså ytterligere i fasen for markedsinntreden, og evt. organisatorisk «gjeld» blir mer og mer tydelig. Det er ikke uvanlig systemer er mangelfulle, noe som ofte fører til at sviktende forutsetninger i forretningsmodellen avdekkes for sent, samt at uforholdsmessig mye tid og ressurser brukes på administrasjon og oppfølging. Dette kan få uholdbare konsekvenser. ​

Eksempler på tjenester fra BDOs bransjeteam:​

 • Regnskap, CFO og advokattjenester​
 • Bistand til forretningsmodell, herunder prisstrategi, markedsstrategi, leveransemodell. mm.
 • Etablering av styringssystem, og automatisk rapportering i dashbord-format​
 • Kapitalplanlegging, herunder vurdering av finansieringsmuligheter, bistand i emisjonsprosesser og søknadsskriving for offentlige tilskudd​
 • Vurdering lånekapasitet, og bistand lånesøknad bank eller offentlige tilskuddsgivere​
 • HR-tjenester / HR-partner bistand​
 • Bistand business review og månedlig evaluering av selskapets prestasjoner​
 • Samarbeidsavtaler og kontrakter med kunder og leverandører​
 • Skatte- og avgiftsmessige vurderinger av forretningsmodell

Finansiering av vekst​

Ved skalering oppstår ofte flere finansielle og eiermessige spørsmål:​
 • Skal virksomheten selges helt eller delvis til noen som kan bistå med veksten?​
 • Hvilken organisasjonsstruktur skal vi velge ved internasjonal etablering? Skal vi vokse gjennom oppkjøp og hvordan skal dette i så fall finansieres? Hvilke vurderinger bør ligge til grunn ved oppkjøp/fusjoner?​
 • Hvordan finansieringsform skal selskapet ha på de ulike delene av virksomheten?
 • Hvilke ansatte er viktige for selskapets videre vekst og hvordan kan vi sikre at de bindes til selskapet?​

Vi hjelper deg​

Vi kan bistå deg enten du behøver en sparringspartner eller har behov for praktisk bistand rundt vekst og skalering. Eksempler hva våre rådgivere kan hjelpe deg med:​
 • Etablering  i utlandet, herunder selskapsform og eierstruktur​
 • Skattemessige  avklaringer for selskap og eier ​
 • Regnskapstjenester i andre land​
 • Økonomistyring for god kontroll på enheter, avdelinger og prosjekter​
 • Profittberegninger og lønnsomhetsanalyser​
 • Kapitalplanlegging og likviditetsstyring​
 • Vekststrategi, og «helsesjekk» av organisasjon​
 • Finansiell revisjon

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.