Helse og omsorg

BDO bistår offentlige, private og ideelle aktører innen helse og omsorg

Få en aktiv sparringspartner

Staten/helseforetakene og kommunene er de mest sentrale aktørene i helse- og omsorgssektoren i Norge. De private aktørene, ideelle stiftelser og organisasjoner bidrar i til samfunnsoppdraget, og både supplerer det offentlige helse- og omsorgstilbudet. Disse aktørene spenner fra forebyggende helsearbeid, sykehusdrift til rusomsorg og eldreomsorg.

BDO har betydelig erfaring fra helse- og omsorgssektoren i både offentlig, privat og ideell sektor. BDOs revisorer og rådgivere tar utgangspunkt i organisasjonens behov og setter sammen et erfarent team som jobber tett sammen med dere. Med vår bransjekunnskap har vi innsikt og mulighet til å være en rådgiver som bidrar til å utvikle organisasjonen i riktig retning.

Vi har lang erfaring og verdifull kunnskap innenfor styring og kontroll.
Vi kombinerer kunnskapen om interesseorganisasjoners virksomhet med kunnskapen om riktig bruk av digitale verktøy i vårt møte med våre kunder. 
Vi kjenner utfordringene dere står overfor og ønsker å være en aktiv sparringpartner innenfor relevante områder som regnskapsmessige problemstillinger, skatte- og avgiftsmessige forhold, rutiner og intern kontroll.

Hva kan vi bistå med?

  • Stiftelser, organisasjoner og ideelle selskaper er avhengige av tillit hos sine tilskuddsgivere. Dette stiller krav til styring og kontroll. Med BDO som revisor får dere en sparringpartner som kjenner sektoren og bidrar til å sikre dette. I tillegg til revisjon av årsregnskapet har BDOs revisorer omfattende erfaring med tilskuddsrevisjon og andre attestasjonstjenester.
  • Ideelle aktører innen helse og omsorg kan ha en rekke utfordringer innen skatt og avgift. Det kan bl.a. dreie seg om grensene for skattepliktig virksomhet og ikke minst retten til merverdiavgiftskompensasjon i medhold av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.. I BDO har vi lang erfaring med denne type utfordringer og våre advokater kan bistå din organisasjon med rådgivning for å sikre etterlevelse av de lovene dere omfattes av.
  • Økt risikobilde øker behovet for intern kapasitet til forebygging og avdekking av risiko. I stedet for at dere bygger opp egen organisasjon og kapasitet internt, kan BDO levere internrevisjonstjenester. Både som internrevisor og på prosjektbasis. 
  • Effektiv ressursbruk bidrar til at mer av midlene går til kjerneoppgavene innen helse og omsorg. Som et ledende kompetansehus innen økonomi- og virksomhetsstyring, yter vi alt fra løpende forretningsstøtte, som regnskapsførsel, til tjenester knyttet til utvikling og forbedring av økonomifunksjonen. Tjenestene leveres fra våre forretningsenheter Business Services og Consulting, der vi har god innsikt i helse- og omsorgssektorens særegenhet.
  • Helse- og omsorgsinstitusjoner behandler pasientinformasjon av svært sensitiv art som omfattes av GDPR. Utover ren omdømmerisiko kan slike data på avveie  medføre økonomisk erstatningsansvar fra myndighetene. BDO har et tungt fagmiljø som yter rådgivningstjenester innen informasjonssikkerhet og avdekking av sårbarhet mot dagens digitale trusler.
  • Innen helse og omsorg øker kravet om å kunne avlaste ansatte slik at tiden brukes på pasientnære oppgaver. Digitalisering driver virksomheter fremover, sikrer god ressursbruk og øker effektiviteten. I BDO er vi over 140 eksperter med digital spisskompetanse. Vi hjelper din virksomhet med å utnytte dagens og morgendagens digitale muligheter.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.