Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

Vi har ryggen til dere som vil gjøre en forskjell

Støtte til å forvalte viktige samfunnsoppdrag

I samarbeid med våre kunder i det ikke-kommersielle Norge utvikler vi stadig nye tjenester som møter deres behov. Vi vet at bransjen består av mennesker som vil og kan gjøre en forskjell. Idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære aktører og interesseorganisasjoner, skoler, barnehager og helseinstitusjoner drevet av ideelle – alle arbeider dere for felleskapet, på vegne av felleskapet. Dere forvalter store offentlige og private midler og utgjør solide hjørnesteiner i lokalsamfunn over hele landet.  
   
BDO har over mange år bygget spisskompetanse på områder som er særlig viktig for at denne delen av samfunnslivet skal kunne forvalte oppdraget sitt på en etterrettelig og effektiv måte. I dag bistår vi en tredjedel av virksomhetene i denne sektoren. Innen bransjegruppen har vi samlet erfarne revisorer, rådgivere og advokater som er spesialisert på dette området. 

 

Hva kan vi bistå med?

Forstørrelsesglass over ark

Revisjon

Vi hjelper dere å sikre styring og kontroll, slik at deres organisasjon kan bygge tillit og troverdighet. 
Vi gjør også tilskuddsrevisjon og attestasjoner.

Les mer

Rådgiver

Rådgivning

Økte krav til profesjonalisering av ideell sektor, endrede rammebetingelser og endret risikobilde fordrer tiltak innen flere områder. Våre tjenester skreddersys behovene denne bransjen har.

Les mer

Tannhjul

Forretningsstøtte

Ivaretagelse av lønns- og regnskapstjenester er ofte krevende. Å ta i bruk gevinstene ved moderne digitaliseringsløsninger krever investeringer i en allerede presset økonomi. Våre tjenester skreddersys behovene i bransjen.

Les mer

Signere kontrakt

Advokattjenester

Skatt og avgift kan være komplisert i ideelle organisasjoner. Vi har lang erfaring med bransjen, og 
kan også bistå med tilgrensende områder som for eksempel eiendom, arbeidsrett og transaksjoner. 

Les mer

To personer i dialog

Tilskuddsforvaltning

Går pengene til formålet? Tilskudd er et viktig virkemiddel der det offentlige løser samfunnsoppdragene sammen med privat eller samfunnsnyttig og ideelle virksomheter. BDO kan bistå både tildelere og mottakere med å sikre at tilskuddene får best mulig effekt.
LES MERchevron_right

Hvem er vi?

BDO har over mange år bygget spisskompetanse på områder som er særlig viktig for ideell og samfunnsnyttig sektor. På tvers av tjenesteområder har vi eksperter som kjenner deres problemstillinger. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.