• Skoler og barnehager

Enten dere driver barnehage eller skole, offentlig eller privat, er deres viktigste oppgave å sikre kvalitet i tilbudet til barn og unge.

 

Anskaffelse av midler

Norske barnehager og skoler mottar betydelige offentlige midler og tilskudd hvert år. Det å motta midler stiller også krav til dere og din organisasjon.
Da er det viktig at de samarbeidspartnerne dere har, kjenner bransjen og forstår de kravene som pålegges dere i form av rapportering til bidragsyterne. BDO er en slik samarbeidspartner.

 

Bruk av midler 

Hvordan sikrere dere at elver og barn tilgodesees og at regelverket praktiseres korrekt? Regelverket kan være både detaljer og komplisert. Blant annet er dere underlagt reglene knyttet til momskompensasjon. Dette er ett eksempel på detaljert regelverk som gir rom for tolkninger og dermed usikkerhet og muligheten til å gjøre feil. Andre situasjoner kan være der dere har eiendom i samme selskap som skolen. Hvordan påvirker spesialreglene knyttet til skoler og barnehager de merverdier som kanskje bygges opp via eiendom. Vi hjelper dere slik at dere kan manøvrere i ulike regelverk og ikke trår feil. 

 

Rapportering

I BDO kjenner vi de utfordringene dere har. Regelverket og kravene til rapportering er detaljerte og det er stramme tidsfrister. Vi kan regelverket dere må forhold dere til og kan være en støtte i å sikre at dette overholdes.​

 


 

Den riktige leveransen​

BDOs rådgivere tar utgangspunkt i virksomhetens behov og setter sammen et erfarent team som jobber tett sammen med dere. Med vår bransjekunnskap har vi innsikt og mulighet til å være en rådgiver som bidrar til å utvikle virksomheten i riktig retning. 

  • Vi har lang erfaring og verdifull kunnskap innenfor styring og kontroll.
  • ​Vi kombinerer kunnskapen om bransjen og kunnskap om  merverdiavgift, skatt og annet regelverk i vårt møte med våre kunder. 
  • Vi kjenner utfordringene dere står ovenfor og ønsker å være en aktiv sparringpartner i alle faser av arbeidet med tilskudd i deres organisasjon. ​Les mer om tilskuddsforvaltning her. 


 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.