Skoler og barnehager

Sikre gode oppvekstvilkår og læring for de yngste

BDO kjenner utfordringene dere står ovenfor

Det er et stort antall private barnehager og skoler i Norge som til sammen utgjør et viktig samfunnsmessig bidrag for å sikre gode oppvekstsvilkår og læring for mange yngre mennesker.

Private skoler og barnehager er i stor grad avhengig av offentlig tilskudd og er underlagt en omfattende særlovgivning. De opplever også ofte et høyt fokus fra media. I BDO er vi godt kjent med særlovgivningen dere er underlagt, og vi anerkjenner den viktige rollen dere spiller i samfunnet. Vi ønsker å være en god støttespiller for å møte de betydelige og komplekse utfordringene dere står ovenfor.

BDO har i dag en betydelig markedsandel på revisjon og rådgivning for skoler og barnehager. Med vår bransjekunnskap og lange erfaring har våre revisorer, advokater og rådgivere innsikt og mulighet til å være en samarbeidspartner som kan bidra til å utvikle organisasjonen i riktig retning og sikre at særlovgivningen blir fulgt. 

Les mer om hva vi kan bistå deg med eller kontakt oss for en uforpliktende prat.

Hva kan vi bistå med?

  • Skoler og barnehager er avhengig av tillit hos sine kunder og tilskudds givere. Dette stiller krav til styring og kontroll i organisasjonen. Med BDO som revisor får dere en sparringpartner som kjenner bransjen og bidrar til å sikre at særlovgivningen blir etterlevd. 
  • I tillegg til ordinær revisjon av organisasjonen har BDOs revisorer omfattende erfaring med revisjon av tilskudd og andre attestasjonstjenester som for eksempel Basil, elevtelling, investeringstilskudd og momskompensasjon.
  • Som følge av omfattende særlovgivning stilles det store krav til kompetanse innad i organisasjonen. Våre revisorer, advokater og rådgivere kan bistå med opplæring og utvikling av organisasjonen i ulike ledd. Vi kan også bidra innenfor en rekke andre aktuelle områder som for eksempel bærekraft, regnskap og juridisk bistand (selskapsrett, skatt og avgift).

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.