Tros- og livssamfunn

Bygg tillit i samfunnet

BDO bistår tros- og livssamfunn

I Norge finnes det et bredt spekter av små og store tros- og livssynsorganisasjoner som er tuftet på en idé, trosretning​ eller lære. Dere som jobber i disse organisasjonene, enten som ansatt eller som frivillige, har ofte et sterkt og personlig engasjement​ for å realisere det formålet som din tros- eller livssynsorganisasjon er satt til å fremme. For å kunne realisere formålet​ er det avgjørende å ha tillit blant givere, tilskuddsytere og andre som finansierer driften. Vi i BDO jobber kontinuerlig som en tillitsskaper​ og rådgiver, og vil hjelpe dere med etterlevelse av lover og andre donorkrav. Dette vil redusere omdømmerisikoen til din organisasjon og bidra til å bygge tillit i samfunnet.​

Uavhengig av om dere søker et revisjonsteam med kompetanse som er tilpasset, eller dere ønsker spesialrådgivning innenfor et bestemt fagområde, står vi klare for å bistå dere. Vår lange erfaring med tros- og livssynsorganisasjoner har gitt oss unik kjennskap til hva som fungerer og ikke. Med vår bransjekunnskap får vi innsikt og mulighet til å være en rådgiver som bidrar til å utvikle og støtte deres organisasjon i riktig retning. ​
Vilkårene for å drive tros- og livssynssamfunn i Norge er stadig i endring, både når det gjelder regelverk og omdømme i samfunnet. Dette gir organisasjonene nye utfordringer og muligheter som de må håndtere, og hos BDO har vi den bransjekunnskapen og tjenestebredden som hjelper organisasjonene med å være proaktive og håndtere disse utfordringene.

Les mer om hvordan vi kan bistå deg, eller ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Hva kan vi bistå med?

  • Med BDO som revisor får dere en sparringpartner som kjenner bransjen. I tillegg til ordinær revisjon av organisasjonen har BDOs revisorer omfattende erfaring med tilskuddsrevisjon og andre attestasjonstjenester. Blant annet reviderer vi årlig over 60 % av tilskuddene UD og Norad gir til norske ikke-statlige organisasjoner og utfører revisjon av store og små trossamfunn som rapporterer til Statsforvalteren. 
  • Økt risikobilde øker behovet for intern kapasitet til forebygging og avdekking av risiko. I stedet for at dere bygger opp egen organisasjon og kapasitet internt, kan BDO levere internrevisjonstjenester. Både som internrevisor og på prosjektbasis. 
  • Effektiv ressursbruk bidrar til at mer av midlene går til formålet. Som et ledende kompetansehus innen økonomi- og virksomhetsstyring, yter vi alt fra løpende forretningsstøtte, som regnskapsførsel, til tjenester knyttet til utvikling og forbedring av økonomifunksjonen. Tjenestene leveres fra våre forretningsenheter Business Services og Consulting, der vi har god innsikt i tros- og livssynssamfunnenes særegenhet.
  • Tros- og livssynsamfunn behandler medlemsinformasjon av svært personsensitiv art og som omfattes av GDPR. Utover ren omdømmerisiko kan slike data på avveie medføre økonomisk erstatningsansvar fra myndighetene. BDO har et tungt fagmiljø som yter rådgivningstjenester innen informasjonssikkerhet og avdekking av sårbarhet mot dagens digitale trusler.
  • Digitalisering driver virksomheter fremover og sikrer vekst og øker effektiviteten. Digitalisering er å bruke ny teknologi til å oppnå bedre ressursbruk og skape mer fornøyde medlemmer og ansatte. Hvor vil din virksomhet gå i digitaliseringssporet? I BDO er vi over 140 eksperter med digital spisskompetanse. Enten du leder en bedrift med 5 eller 500 ansatte, hjelper vi deg å utnytte dagens og morgendagens digitale muligheter.
  • Mange tros- og livssynsorganisasjoner finansierer deler av sin virksomhet gjennom kommersiell virksomhet som for eksempel ved utleie av fast eiendom, salg av cateringtjenester og cafédrift. I skjæringspunktet mellom ideell aktivitet og næringsdrift oppstår det ofte komplekse problemstillinger knyttet særlig til skatt og avgift. I BDO har vi lang erfaring med denne type utfordringer og våre advokater kan bistå din organisasjon med rådgivning for å sikre etterlevelse av de lovene dere omfattes av.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.