Bærekraftig utvikling

Skap nye forretningsmuligheter

Bærekraftig utvikling i sjømatnæringen

Sjømatnæringen er svært utsatt for en betydelig klimarisiko. Både global oppvarming, nye uønskede arter og forsøpling av havet er blant de klima- og miljøtruslene som truer i horisonten, og som vil ha stor påvirkning på en næring som livnærer seg av havet. 

For en bransje som er så avhengig av jordens ressurser og fungerende økosystem, mener vi det er vårt ansvar sammen å legge gode forutsetninger for en bærekraftig drift. Når vi i tillegg vet at optimal drift gir mindre sløsing og bedre tall på bunnlinja, gagner det både virksomheten, menneskene og miljøet.

Kom i gang med bærekraftsarbeidet

To av tre norske toppledere mener bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt i 2030. Strategisk arbeid med bærekraft skaper nye forretningsmuligheter og verdi for kunden, samtidig som det hjelper virksomheter med å synliggjøre og imøtekomme potensielle risikofaktorer. Likevel opplever flere at dørstokkmila er lang, og bærekraftbegrepet oppfattes som ullent og lite konkret. 

Sammen med oppdragsgiver vil vi konkretisere og operasjonalisere bærekraft. Bærekraft skal ikke bare stå på agendaen, men praktiseres i kjernevirksomheten. 

En viktig del av arbeidet er å iverksette konkrete tiltak og måle effekten av disse. Slik kan man gjøre bedre valg neste gang. For å lykkes i egen bedrift må bærekraft bli en naturlig del av måten virksomheten drives på. Dette kan vi bistå med gjennom en helhetlig prosess eller med enkeltelementer:
  • Bevisstgjøring og involvering 
  • Interessentkartlegging og vesentlighetsanalyse  
  • Implementering, utarbeide mål og handlingsplan, evaluere og forbedre 
  • Bistand til bærekraftsrapportering 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.