Prosjektstyring

Realiser prosjektene dine

BDO hjelper deg med god prosjektstyring

Alle selskap gjennomfører store og små utviklingsprosjekter. En fellesnevner for godt gjennomførte prosjekter er god prosjektstyring. God prosjektstyring er avgjørende for lønnsom vekst og starter allerede ved vurdering av hvilke prosjekter man skal regne på og hvilke oppdrag man skal påta seg. 

Et prosjekt hvor man ikke har kapasitet eller kompetanse, vil vanskelig kunne bli et lønnsomt prosjekt. Videre er den operasjonelle oppfølgingen av prosjektet viktig. God prosjektstyring handler i all hovedsak om å være i forkant, slik at man er i stand til å ta gode beslutninger når utfordringer dukker opp. 

Innretning og gjennomføring av utviklingsprosjekter 

Våre rådgivere har god erfaringsbasert kunnskap tilpasset praksis innen prosjektstyring, og vil kunne være en god sparringspartner på veien til en god prosjektgjennomføring. Vi er ikke en lagleder, men heller en medspiller som sammen med dere jobber mot målet om å bli enda bedre. Vår bransjekunnskap gjør at vi bidrar ikke bare i prosjektstyring, men også i fagutvikling. 

Sammen kan vi bidra til å sjekke av de mange sjekkpunktene i et utviklingsprosjekt:

  • Prosjektutvikling og søk etter samarbeidspartnere 
  • Prosjektledelse og gjennomføring
  • Prosjektplanlegging - strategi og prosess 
  • Økonomi – budsjettstyring, rapportering og oppfølging
  • Prosessledelse 
  • Konsesjonssøknader og myndighetsrelatertete prosesser (planverk, kystsoneplaner, utslippstillatelser osv.)
  • Søknader om medfinansiering (inkl. Skattefunn)
  • Avslutning og evaluering 

Med bruk av våre verktøy og metodikk fungerer vi sammen med dere som en enhet for å drive utvikling gjennom god prosjektstyring. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.