Utredning og analyse

Bransjekunnskap gir bedre beslutningsgrunnlag

BDO bistår deg med utredning og analyse

BDO bistår både offentlig sektor og privat næringsliv i møte med samfunnsmessige endringsprosesser, utvikling og forandring. Utredninger gjøres ofte for offentlig sektor og med offentlig støtte for et konsortium.

Bransjekunnskap gir innsikt og beslutningsgrunnlag

Beslutninger som tas ved oppstart og gjennomføring av endringsprosesser kan ha store konsekvenser. Vi ønsker derfor å bistå med et godt grunnlag for å kunne ta de riktige beslutningene, og benytter flere verktøy og metoder for å sikre dette. I våre utredninger opplever vi ofte at det å gjennomføre flere aktiviteter for informasjonsinnhenting ofte gagner helheten i prosjektet. Vi benytter oss av spørreundersøkelser, intervjuer og dialogmøter for både å hente inn nødvendig bakgrunnsinformasjon, men også for å kommunisere ut og spre informasjon om de samfunnsrelevante tematikkene.

Dersom vi ikke besitter fagkompetanser vi anser som nødvendig for en god utredning, kobler vi oss på den fagkompetansen gjennom et større konsortium eller partnerskap.

Eksempler på utførte prosjekter:

  • Verdiskapning og ringvirkninger av ferskfiskordningen: 

BDO har på oppdrag fra ulike sjømatbedrifter, kommuner og regionråd beregnet verdiskapning og ringvirkninger som følge av ferskfiskordningen. Se rapporten her.

  • Bistått med utarbeidelse av strategi for marin verdiskaping: 

BDO ble engasjert på bakgrunn av vårt kjennskap til bransjen og dens aktører med mål om å oppnå størst mulig verdiskaping og flest mulig attraktive arbeidsplasser i Nordland fylke.

  • Smittesikring og biosikkerhet i norsk lakseproduksjon:

Gjennom et FHF-finansiert prosjekt samarbeidet BDO med Åkerblå om å utarbeide et bidrag til bedret praksis for biosikkerhet i norsk laksenæring gjennom konkrete anbefalinger og tiltak. 

Sammen med vårt team på utredning og analyse kan vi hjelpe dere i de prosjektene dere skal i gang med.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.