Erfaren

Karrieremuligheter for erfarne kandidater

Hvorfor BDO

Vi jobber tett på kundene våre og hverandre, og er genuint opptatt av å skape et arbeidsmiljø med engasjerte, motiverte og kompetente medarbeidere. Det er viktig for oss å ha en inkluderende og mangfoldig kultur. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik bakgrunn, erfaring, kompetanse og perspektiver. I BDO skal alle føle tilhørighet. Vi støtter din utvikling og gjør det mulig for deg å realisere gode ideer og initiativer.

Hos oss får du påvirke, lære og utvikle deg. Fremfor alt blir du en del av et fellesskap som er preget av ekte engasjement og høy kompetanse. Vårt arbeidsmiljø kjennetegnes ved at vi spiller hverandre gode, aksepterer feilskjær og tåler andres suksess. Vi har en kompetansemodell med definerte kompetanseområder som er kritiske for at vi skal levere i tråd med vår visjon, våre verdier og strategiske målsettinger. Disse kompetanseområdene reflekterer en helhet – og sier noe om både faglig og personlig kompetanse. Tett oppfølging fra leder og godt tilrettelagte utviklingsløp er et viktig ledd i hver enkelt medarbeiders utvikling.

Trivsel på arbeidsplassen handler først og fremst om godt fellesskap og samhold. For å bygge opp under dette har vi flere sammenkomster for våre ansatte. Det arrangeres blant annet julebord, sommerfester, afterwork og avdelingsfester. I BDO setter vi også fokus på helsefremmende livsstil, og håper det vil inspirere deg til å trene, enten du trives best med å gå på tur eller om du trener målrettet på høyt nivå. Vi fokuserer på friskhet i stedet for sykefravær, og ønsker du å være aktiv og sosial sammen med kollegaer, finnes det mange tilbud. 

Khoa Tran

Hanne


Nabil

I BDO kan du vokse og bli god på det du virkelig har lyst å bli.
Vårt arbeidsmiljø i BDO med 3 ord: Motiverende, inspirerende og gøy!
I BDO får du mestringsfølelse, bratt læringskurve og utrolig fine kollegaer.


Inkludering og mangfold

I BDOs forretningsstrategi står det at «vi skal skape en mangfoldig og inkluderende arbeidskultur», og vi har dermed forpliktet oss til å jobbe målrettet og strukturert for å komme dit. Vi har også en egen strategi for inkludering og mangfold.  

Vårt mål er at alle i BDO, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, hudfarge, seksuell orientering, trosretning, politisk overbevisning og/eller fysiske og psykiske begrensninger eller utfordringer skal behandles rettferdig, ha de samme godene, de samme mulighetene og være inkludert og ivaretatt til enhver tid. En rettferdig behandling fordrer tilpasning og tilrettelegging for den enkelte medarbeider og Partner sitt utgangspunkt og livssituasjon. Dette arbeidet er i tråd med BDOs fokus på bærekraft og å tenke bærekraft i alt vi gjør - både ut mot kunde og internt i organisasjonen.


5 personer

Karrieremuligheter og utvikling i BDO

I BDO får du noe å strekke deg etter. Vi er opptatt av at ansatte kontinuerlig skal utvikle seg faglig, personlig og som ledere. Gjennom formelle opplæringsprogram, fadderordning, tverrfaglig samarbeid og videreutdanningsprogrammer, legger vi til rette for at du skal lykkes og nå dine mål. Egne skreddersydde lederutviklingsprogrammer er tilgjengelige på flere nivåer.

Ønsker du en vertikal karriere med vekt på faglige utfordringer, eller mer utvikling med fokus på ledelse, er begge deler fullt mulig i BDO. Vår tjenestebredde gir muligheter til deg som ønsker å bidra på tvers av fagområder, bransjer og kundesegmenter. Uansett hvilke drømmer og planer du har for karrieren din, får du erfaringer som bringer deg nærmere målene dine. Du kan lese mer om dine fordeler som ansatt hos BDO herMøt BDO'ere

Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hvordan det er å jobbe i BDO? Flere av våre ansatte forteller om hvordan arbeidshverdagen i de ulike tjenesteområdene er og hva de synes er det beste med å jobbe i BDO. 


personer