Møt BDO'ere

Erik Reinertsen | Manager revisjon i Kristiansand

Hva fikk deg til å velge BDO?

Det som gjorde at jeg valgte BDO var gode ord fra en tidligere BDOer. Han sa at BDO er et sted man ble sett som ansatt og fikk mulighet til å utvikle seg og få mest mulig ut av sitt eget potensial. Videre fikk jeg godt inntrykk av BDO gjennom intervju med min nåværende leder og mine kolleger. Det gode inntrykket har jeg senere fått bekreftet. BDO er virkelig et sted man blir løftet frem dersom man ønsker, og man får utviklet seg på aller best måte.

Erik Reinertsen

Hvordan er det å jobbe i revisjon?

Det er sosialt, både på kontoret, men også ute hos kunde. Jeg mener at man som revisor får en perfekt balanse mellom det å jobbe med fag og selve revisjonsarbeidet, i tillegg til at man møter andre mennesker.

BDO er et selskap som er opptatt av at du skal få påvirke, lære og utvikle deg. På hvilken måte har du merket det?

BDO er opptatt av at de ansatte skal ha best mulighet for å utvikle seg og bli den beste versjonen av seg selv. Det har jeg merket ved at jeg selv har fått gode tilbakemeldinger løpende og blitt en bedre versjon av meg selv.

Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO til et godt sted å jobbe, hva ville det være?

  1. Arbeidsmiljøet
  2. Work/life-balance
  3. Blir sett som ansatt