Møt BDO'ere

Hanne Øglænd | Senior Associate Consulting i Stavanger

Hva fikk deg til å velge BDO?

Mitt førsteinntrykk av BDO var at dette er et selskap som vektlegger bærekraft og tar sitt miljø- og samfunnsansvar på alvor. Jeg skrev masteroppgave om EUs taksonomi for bærekraftig finans, hvor vi blant annet intervjuet rådgivere fra BDO. Dette gjorde meg mer nysgjerrig på BDO som selskap. Jeg forsto tidlig at BDO retter stort fokus mot utvikling av den enkelte medarbeider, noe som var viktig for meg hos en arbeidsgiver. I tillegg satt jeg igjen med et inntrykk av en jordnær og åpen kultur, etter møte med ulike ansatte i BDO.

Hanne Øgland

Hvordan er det å jobbe i Consulting?

Det er veldig spennende å jobbe innenfor tjenesteområdet Consulting. Det er en variert arbeidshverdag, hvor man møter flere ulike kunder, prosjekter og ansvarsområder. Ingen dager er like, og dette er noe jeg verdsetter. Helt siden jeg startet i BDO har jeg hatt en bratt læringskurve, og fått mulighet til å utvikle meg i den retningen jeg ønsker. Ordtaket som sier at man aldri er ferdig utlært er virkelig beskrivende for det å arbeide i Consulting. Jeg må legge til at BDO Consulting har enormt dyktige ansatte, som jeg er heldig å få jobbe sammen med og lære av. Dette gjelder ansatte både lokalt i region SørVest, og nasjonalt.

BDO er et selskap som er opptatt at du skal få påvirke, lære og utvikle deg. På hvilken måte har du merket det?

Etter snart to år i BDO sitter jeg igjen med at dette absolutt er beskrivende for BDO som selskap. Jeg har fått muligheten til å delta og påvirke i ulike interne fora, både regional og lokalt. Videre opplever jeg at det legges til rette for læring allerede fra dag en på Camp BDO - BDOs onboardingsprogram for nyutdannede. Dette gjelder læring gjennom kurs og kompetanseheving, samt læring av hverandre i arbeidshverdagen. Tilrettelegging for læring og kunnskapsdeling danner videre grunnlag for utviklingen til den enkelte ansatte. Jeg opplever at mine ledere tar min utvikling på alvor, og virkelig ønsker å bidra til at jeg skal oppnå målene som settes. Det er kontinuitet i dialog og oppfølging rundt mine utviklingsplaner.

Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO til et godt sted å jobbe, hva ville det være?

  1. Tidlig ansvar
  2. Fokus på utvikling
  3. Jordnært arbeidsmiljø