Møt BDO'ere

Marthe Kjos | Senior Associate Revisjon i Drammen

Hva fikk deg til å velge BDO?

Da jeg studerte i Trondheim fikk jeg et veldig godt inntrykk av BDO som arbeidsgiver gjennom bedriftspresentasjoner og karrieredager. 

Jeg satt igjen med en følelse av at det ble frontet et arbeidsmiljø hvor de ansatte spilte hverandre gode og at mulighetene for karriereutvikling var veldig bra. Jeg syntes BDO virket som en mer «nedpå» og folkelig bedrift enn de andre store revisjonsselskapene. I tillegg likte jeg godt den sporty profilen deres med for eksempel BDO-mila og tilstedeværelse på diverse idrettsarrangementer.


Marthe Kjos

Hvordan er det å jobbe med revisjon i BDO?

Ingen dag er lik når man jobber med revisjon i BDO! Det er spennende, variert og utfordrende - og man lærer noe nytt hver eneste dag. Jeg liker kombinasjonen av å både kunne knote i excel alene og å jobbe i større team. 

I revisjon jobber vi nødvendigvis mye med tall, men en stor del av jobben er også bransjeforståelse og det å sette seg inn i rutiner og prosesser ute hos kundene. I den forbindelse er vi ofte ute på kundebesøk, noe jeg synes er en fin variasjon fra å revidere fra kontoret. 

Jeg har også bidratt i rekrutterings- og intervjuprosesser lokalt og nasjonalt, og har hatt ansvar for et faglig opplegg for de nyansatte på avdelingen.


BDO er et selskap som er opptatt av at du skal få påvirke, lære og utvikle deg. På hvilken måte har du merket det?

Helt fra starten av har jeg opplevd å få stor grad av tillit og ansvar i jobben min, samtidig som jeg har fått god støtte av kollegaer og ledere underveis. BDO har virkelig satt dette med læring og utvikling i system, og jeg føler at jeg har alle muligheter til å utvikle meg innenfor de områdene jeg er motivert for. 

Jeg har tatt master i regnskap og revisjon på deltid ved siden av jobben i BDO, og har en personalansvarlig som har vært veldig god på å koble meg på kundeoppdrag hvor jeg får anvendt det jeg har lært på studiet. Denne vekslingen mellom teori og praksis har vært veldig lærerik.


Hvis du skulle nevne tre ting som gjør BDO til et godt sted å jobbe, hva ville det være?

Det at man tidlig får ansvar som jeg mener bidrar til en bratt læringskurve fra start, utviklingsmulighetene både innenfor revisjon og eventuelt andre forretningsområder om man skulle ønske det, og ikke minst det gode arbeidsmiljøet. Jeg har en haug av faglig dyktige kollegaer, og det skjer mye sosialt utenfor jobb. Det et mange gode diskusjoner og mye latter i kontorlandskapet!