Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.

Bodø gir alt for en bærekraftig fremtid

Frode Midttun , Markeds- og kommunikasjonssjef, SørVest |

01. juli 2020

At en fotballklubb står helt sentralt i et omfattende bærekraftsprogram i Bodø-regionen kan for mange være overraskende. For Bodø/Glimt derimot var det helt naturlig å ta initiativet til bærekraftsprosjektet som har fått navnet «Gi alt for en bærekraftig fremtid». «Gi alt» står for øvrig sentralt i verdigrunnlaget til klubben. 

Det hele startet med et frokostmøte i regi av BDO i november 2018. Bente Malmo fra BDO og Tom Huston fra Gameplan Impact, begge eksperter innen bærekraftig utvikling, ledet den første av BDO sine dialogkonferanser om FNs 17 bærekraftsmål i Bodø. Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt likte det han hørte, og ble inspirert og nyforelska etter dette møtet. 

- Samfunnet rundt oss har endret seg. Klubben er verdidrevet og her så jeg en mulighet for å spille en enda større rolle for lokalsamfunn og våre partnere i næringslivet. Vi startet med å få innsikt i hva bærekraftig utvikling egentlig betyr, og adopterte det i egen organisasjon, sier daglig leder Frode Thomassen.

Sammen med Bodø kommune og Hundholmen Byutvikling startet de opp et pilotprosjekt hvor mange sentrale aktører i lokalt samfunn og næringsliv ble engasjert. Innovasjon Norge bidro med økonomisk bistand i starten, og god sparring underveis. Visjonen om å skape grønne fremtidsbyer i verdensklasse gjennom innovative partnerskap ble ledestjernen.

 

«Jeg pleier å si at hvis bærekraft er en person så er det en god fyr som gjør godt for andre»

- Frode Thomassen               

 

BDO har rådgivere i Bodø som har engasjert seg i prosjektet helt siden starten med deling av kunnskap om bærekraft og prosjektledelse av arbeidet.

- Vi var helt avhengig av å få med gode partnere i prosjektet. For å få en bra arbeidsmetodikk hadde vi behov for faglig substans og gode prosessdrivere. Her har BDO og Snorri Rasch vært gode støttespillere. Vi står sammen om å skape et handlingsorientert nettverk som jobber med felles ambisjoner om å skape en bærekraftig utvikling i regionen, sier Frode Thomassen.

Prosjektet har satt FNs bærekraftsmål på dagsorden for hele Bodø-regionen. FNs 17 bærekraftsmål er et veikart hvor målene dekker alle samfunnsdimensjoner.

- For oss har Bærekraftsmål nr 17 om samarbeid og partnerskap for å nå mål om bærekraftig utvikling stått helt sentralt. Vi ønsket å vise at det lønner seg å utvikle bærekraftige løsninger og tjenester. Ved å kombinere forretningsutvikling med bærekraft har vi systematisk jobbet fra strategi til konkrete tiltak for hver enkelt bedrift. Vi ønsker å inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Gjennom Bodø/Glimt har vi samtidig nådd ut til folk flest, sier partner Snorri Rasch fra BDO i Bodø.

 

Her er noen av de bærekraftige tiltakene som er utløst av prosjektet (fra an.no):

 • Løvold Solution AS har utviklet Løvold Havpark hvor man skal skape grønn vekst i en blå næring gjennom å samle leverdører til marin og maritim sektor.
 • Bodø Energi har utviklet solcelleløsninger som bidrar til lavere CO2 utslipp.
 • Hundholmen Byutvikling har etablert bærekraftsrapportering for bygg.
 • Nordkontakt har utviklet et miljødashbord som for eksempel måler luftkvaliteten i byer.
 • Norconsult har etablert et eget bærekraftteam i Bodø med spisskompetanse på hvordan man kan bygge og rehabilitere bygg på en mest mulig bærekraftig måte.
 • Polarkraft har utviklet strømsparesystem, hjemmelading og ladeparker. Har engasjert seg i prosjekter som skal skape nullutslippsnabolag.
 • Elektro AS har utviklet bærekraftsløsninger som bidrar til lavere energiforbruk.
 • Nordic Smart House har videreutviklet bruken av patentet for oppvarming og nedkjøling av bygg og flere internasjonale aktører ønsker å lisensiere teknologien.
 • Iris har satt som mål at hver innbygger i Salten skal redusere restavfallet med 30 prosent.
 • Riktig Spor har ansatt egen bærekraftsansvarlig og har utviklet egne konsepter innen bærekraft.
 • Bodø Kommune har sammen med FN gjennomført en analyse av hvordan Bodø gjør det innenfor de forskjellige bærekraftmålene.

Sett fra utsiden så er det bare å ta av seg hatten for engasjementet deltakerne har vist i dette bærekraftsprogrammet. Det er en imponerende liste tatt i betraktning den korte tiden som har gått siden frokostmøtet i regi av BDO.

- Prosjektet vårt har skapt stor oppmerksomhet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I klubben er vi vant til å jobbe med samskaping for å få resultater. Vi har også satt opp nye samarbeidsrelasjoner som før prosjektet ikke var aktuelt. Vi bruker bærekraft aktivt i partnerskapet med næringslivet, vi bruker Aspmyra som en synlighetsarena og vi bygger egne profiler. Vår keeper forrige sesong, Ricardo Friedrich, tok for eksempel eierskap til Bærekraftsmål nr. 1 om å utrydde fattigdom. Han vokste selv opp i et fattig område i Brasil, og har kjent denne virkeligheten på kroppen, avslutter Frode Thomassen.

 

Du kan lese mer om bærekraft i Bodø/Glimt her og om BDO sine tjenester innen bærekraftig utvikling her.