Bodø gir alt for en bærekraftig fremtid

Bodø gir alt for en bærekraftig fremtid

At en fotballklubb står helt sentralt i et omfattende bærekraftsprogram i Bodø-regionen kan for mange være overraskende. For Bodø/Glimt derimot var det helt naturlig å ta initiativet til bærekraftsprosjektet som har fått navnet «Gi alt for en bærekraftig fremtid». «Gi alt» står for øvrig sentralt i verdigrunnlaget til klubben. 

Det hele startet med et frokostmøte i regi av BDO i november 2018. Bente Malmo fra BDO og Tom Huston fra Gameplan Impact, begge eksperter innen bærekraftig utvikling, ledet den første av BDO sine dialogkonferanser om FNs 17 bærekraftsmål i Bodø. Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt likte det han hørte, og ble inspirert og nyforelska etter dette møtet. 

- Samfunnet rundt oss har endret seg. Klubben er verdidrevet og her så jeg en mulighet for å spille en enda større rolle for lokalsamfunn og våre partnere i næringslivet. Vi startet med å få innsikt i hva bærekraftig utvikling egentlig betyr, og adopterte det i egen organisasjon, sier daglig leder Frode Thomassen.

Sammen med Bodø kommune og Hundholmen Byutvikling startet de opp et pilotprosjekt hvor mange sentrale aktører i lokalt samfunn og næringsliv ble engasjert. Innovasjon Norge bidro med økonomisk bistand i starten, og god sparring underveis. Visjonen om å skape grønne fremtidsbyer i verdensklasse gjennom innovative partnerskap ble ledestjernen.

 

«Jeg pleier å si at hvis bærekraft er en person så er det en god fyr som gjør godt for andre»

- Frode Thomassen               

 

BDO har rådgivere i Bodø som har engasjert seg i prosjektet helt siden starten med deling av kunnskap om bærekraft og prosjektledelse av arbeidet.

- Vi var helt avhengig av å få med gode partnere i prosjektet. For å få en bra arbeidsmetodikk hadde vi behov for faglig substans og gode prosessdrivere. Her har BDO og Snorri Rasch vært gode støttespillere. Vi står sammen om å skape et handlingsorientert nettverk som jobber med felles ambisjoner om å skape en bærekraftig utvikling i regionen, sier Frode Thomassen.

Prosjektet har satt FNs bærekraftsmål på dagsorden for hele Bodø-regionen. FNs 17 bærekraftsmål er et veikart hvor målene dekker alle samfunnsdimensjoner.

- For oss har Bærekraftsmål nr 17 om samarbeid og partnerskap for å nå mål om bærekraftig utvikling stått helt sentralt. Vi ønsket å vise at det lønner seg å utvikle bærekraftige løsninger og tjenester. Ved å kombinere forretningsutvikling med bærekraft har vi systematisk jobbet fra strategi til konkrete tiltak for hver enkelt bedrift. Vi ønsker å inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Gjennom Bodø/Glimt har vi samtidig nådd ut til folk flest, sier partner Snorri Rasch fra BDO i Bodø.

 

Her er noen av de bærekraftige tiltakene som er utløst av prosjektet (fra an.no):

 • Løvold Solution AS har utviklet Løvold Havpark hvor man skal skape grønn vekst i en blå næring gjennom å samle leverdører til marin og maritim sektor.
 • Bodø Energi har utviklet solcelleløsninger som bidrar til lavere CO2 utslipp.
 • Hundholmen Byutvikling har etablert bærekraftsrapportering for bygg.
 • Nordkontakt har utviklet et miljødashbord som for eksempel måler luftkvaliteten i byer.
 • Norconsult har etablert et eget bærekraftteam i Bodø med spisskompetanse på hvordan man kan bygge og rehabilitere bygg på en mest mulig bærekraftig måte.
 • Polarkraft har utviklet strømsparesystem, hjemmelading og ladeparker. Har engasjert seg i prosjekter som skal skape nullutslippsnabolag.
 • Elektro AS har utviklet bærekraftsløsninger som bidrar til lavere energiforbruk.
 • Nordic Smart House har videreutviklet bruken av patentet for oppvarming og nedkjøling av bygg og flere internasjonale aktører ønsker å lisensiere teknologien.
 • Iris har satt som mål at hver innbygger i Salten skal redusere restavfallet med 30 prosent.
 • Riktig Spor har ansatt egen bærekraftsansvarlig og har utviklet egne konsepter innen bærekraft.
 • Bodø Kommune har sammen med FN gjennomført en analyse av hvordan Bodø gjør det innenfor de forskjellige bærekraftmålene.

Sett fra utsiden så er det bare å ta av seg hatten for engasjementet deltakerne har vist i dette bærekraftsprogrammet. Det er en imponerende liste tatt i betraktning den korte tiden som har gått siden frokostmøtet i regi av BDO.

- Prosjektet vårt har skapt stor oppmerksomhet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I klubben er vi vant til å jobbe med samskaping for å få resultater. Vi har også satt opp nye samarbeidsrelasjoner som før prosjektet ikke var aktuelt. Vi bruker bærekraft aktivt i partnerskapet med næringslivet, vi bruker Aspmyra som en synlighetsarena og vi bygger egne profiler. Vår keeper forrige sesong, Ricardo Friedrich, tok for eksempel eierskap til Bærekraftsmål nr. 1 om å utrydde fattigdom. Han vokste selv opp i et fattig område i Brasil, og har kjent denne virkeligheten på kroppen, avslutter Frode Thomassen.

 

Du kan lese mer om bærekraft i Bodø/Glimt her og om BDO sine tjenester innen bærekraftig utvikling her.