BDO i Agder er sertifisert på Likestilt arbeidsliv

BDO i Agder er sertifisert på Likestilt arbeidsliv

BDO i Agder har nylig gjennomført og bestått sertifiseringen på Likestilt arbeidsliv. Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for virksomheter i offentlig og privat sektor, og den inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling og mangfold. 

Fylkeskommunen har satt som mål at dette blir den foretrukne metoden for å fremme likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplasser i fylket. Selve prosjektet har hatt hovedfokus på Agder, men Likestilt arbeidsliv piloterer nasjonalt allerede i 2021.

På en seremoni i regi av Agder fylkeskommune onsdag denne uke ble sertifikat utdelt til BDO i Agder av fylkesordfører Arne Thomassen. Partner Tanja Erichsen og rådgiver Maud Drange har gått i bresjen for å dokumentere egen virksomhet i henhold til krav i sertifiseringsordningen. 

«Med denne sertifiseringen kan vi nå dokumentere at vi systematisk jobber for et likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø i BDO i Agder. Denne sertifiseringen har gitt oss konkrete verktøy som vil bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre arbeidsmiljø, sier Tanja Erichsen ved Kristiansand-kontoret

Formålet med sertifiseringsordningen er å gjøre det enklere for virksomheter å drive en aktiv og systematisk innsats for mangfold, inkludering og likestilling. På den måten kan utenforskap og diskriminering i egen organisasjon unngås, i tillegg til at dette arbeidet er en god rettesnor for å kunne oppfylle myndighetenes krav i likestillings- og diskrimineringsloven. 

«Likestilt arbeidsliv kan beskrives som likestillingens HMS, eller som likestillingens fyrtårn om du vil. Sertifiseringsordningen inngår i den brede verdiskapingen der sosiale verdier binder sammen de ulike dimensjonene i et bærekraftig samfunn», sier Tanja.

Du kan lese mer om Likestilt arbeidsliv her.