1:

BDO i Agder er sertifisert på Likestilt arbeidsliv

Frode Midttun, Senior Manager Marked og Kommunikasjon |

25. november 2021

BDO i Agder har nylig gjennomført og bestått sertifiseringen på Likestilt arbeidsliv. Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for virksomheter i offentlig og privat sektor, og den inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling og mangfold. 

Tanja Erichsen og Maud Drange fra BDO får sertifisering fra fylkesordfører Arne Thomassen

 

Fylkeskommunen har satt som mål at dette blir den foretrukne metoden for å fremme likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplasser i fylket. Selve prosjektet har hatt hovedfokus på Agder, men Likestilt arbeidsliv piloterer nasjonalt allerede i 2021.

På en seremoni i regi av Agder fylkeskommune onsdag denne uke ble sertifikat utdelt til BDO i Agder av fylkesordfører Arne Thomassen. Partner Tanja Erichsen og rådgiver Maud Drange har gått i bresjen for å dokumentere egen virksomhet i henhold til krav i sertifiseringsordningen. 

«Med denne sertifiseringen kan vi nå dokumentere at vi systematisk jobber for et likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø i BDO i Agder. Denne sertifiseringen har gitt oss konkrete verktøy som vil bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og et bedre arbeidsmiljø, sier Tanja Erichsen ved Kristiansand-kontoret

Formålet med sertifiseringsordningen er å gjøre det enklere for virksomheter å drive en aktiv og systematisk innsats for mangfold, inkludering og likestilling. På den måten kan utenforskap og diskriminering i egen organisasjon unngås, i tillegg til at dette arbeidet er en god rettesnor for å kunne oppfylle myndighetenes krav i likestillings- og diskrimineringsloven. 

«Likestilt arbeidsliv kan beskrives som likestillingens HMS, eller som likestillingens fyrtårn om du vil. Sertifiseringsordningen inngår i den brede verdiskapingen der sosiale verdier binder sammen de ulike dimensjonene i et bærekraftig samfunn», sier Tanja.

Du kan lese mer om Likestilt arbeidsliv her.
 

Loading...