Korrupsjonsjegeren

Korrupsjonsjegeren

”Som barn drømte jeg om å bli politi, akkurat som mange av de andre gutta i nabolaget. For de andre forsvant drømmen med årene, men min ble hengende. Til slutt måtte jeg bare innse at jeg var nødt til å ta den på alvor.”

Henrik Dagestad, partner i Compliance og gransking i BDO, er åpenbart en grundig mann. Han begynner med begynnelsen.

”Med bakgrunn som patruljerende politibetjent skiller jeg meg nok litt ut,” fortsetter han, ”men jeg ville ikke vært uten. Jeg kom ut på den andre siden som et mindre kynisk menneske. Som politi på gateplan møtte jeg folk bokstavelig talt hands on, i alle livets fortvilte situasjoner. Det fikk meg til å innse hvor bra jeg har det, og hvilke verdier som faktisk betyr noe. En sunn motvekt mot jaget etter raske biler og enda raskere penger vi møter på brygga.” Han gjør et nikk mot Aker brygge, et sted hvor spøkelser fra Jappetiden fremdeles kan hjemsøke gangene.

 

Må tenke som både etterforsker og jurist

”Jeg gikk med en liten jurist i magen også, og året etter jeg var ferdig utdannet på Politihøgskolen begynte jeg å studerte juss ved siden av full jobb i politiet. Etter fem år med studier på si førte dette til en spennende stilling som politiadvokat og aktor i en periode, men etter 8 år i offentlig tjeneste fristet det med nytt beite. Jeg begynte i BDO i 2013, og ble umiddelbart satt på et fly til Midtøsten hvor en stor korrupsjonssak var i ferd med å rulles opp. Det viste seg at mye av erfaringen min kom godt med; jeg klarer å tenke både som etterforsker og jurist. I en verden som nesten utelukkende består av gråsoner er perspektiver viktige, alle momenter må vurderes. Jeg har jobbet med saker i alle slags størrelser og omfang, men den nedre grensen for korrupsjon synes jeg er ganske interessant. Reglene kan virke flytende – hvor går egentlig grensen mellom lovlig kundepleie og straffbar korrupsjon?”

Henrik tar en liten pause. En trailer hoster på utsiden, ettermiddagskøen mot   E 18 har begynt å tetne seg til. Med kontor i Oslo sentrum merkes samfunnets pulsslag gjennom veggen.

 

Ikke flinkest i Norden

”Selv en hvetebolle med rosin fra en kunde kan virke som en trussel – hvilket den heldigvis ikke er. ”Utilbørlig fordel” er det sentrale begrepet i korrupsjonsbestemmelsen som alltid må tas med i beregningen, og her betyr timing mye. En flaske vin før jul er ofte greit, en kasse vin til sjefen for plan og bygg før en bygningstillatelse skal vurderes er aldri greit. Korrupsjon går begge veier, både de som tilbyr og tar i mot kan straffes. Korrupsjon er selvsagt også kulturelt betinget – I enkelte land skjønner de ikke hvorfor det flyr noen fra hovedkontoret i Norge for å granske en mindre korrupsjonssak i utlandet. Det vi anser som en alvorlig korrupsjonssak i Norge kan fort sees på som en bagatellmessig sak i andre deler av verden.  På verdensbasis er vi i Norge ganske flinke, men vi er ikke flinkest i Norden. Jeg tror korrupsjonen som avdekkes i Norge kun er toppen av isfjellet. Det er nok en jungel av vennetjenester i både offentlig og privat sektor som rettslig sett kan være korrupsjon.”

 

Når noe virker for godt til å være sant

”Korrupsjon vil nok alltid forekomme,” avslutter Henrik og det er liten grunn til å tro at han ikke vet hva han snakker om. ”Det er en menneskelig egenskap, et sterkt behov hos enkelte, på samme måte som det alltid vil være folk som vil dope seg i idrett og jukse i kort. Noe av det viktigste jeg kan gjøre er å hjelpe kunder som ønsker å drive med rent spill, men som er usikker på reglene, fellene og gråsonene. Antikorrupsjonsprogram, grundige bakgrunns-undersøkelser av nye samarbeidspartnere og intern opplæring, er viktige redskap for å redusere risikoen, kombinert med sunn fornuft når nye tilbud eller tjenester kommer på bordet. Når noe virker for godt til å være sant, er det som regel akkurat det. Her som over alt ellers.”         

Les mer om compliance og forebyggende her