1:
  • Compliance- og
    forebyggende tjenester

 

 

Våre rådgivere har solid kompetanse og lang erfaring, blant annet fra politiet, Økokrim og Kripos. BDO er et av landets ledende fagmiljøer på compliance og gransking.

 

Antihvitvasking

Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er et samfunnsansvar vi alle må ta på alvor.  

Vårt mål er å gi våre kunder en praktisk tilnærming til ulike behov eller problemstillinger. Slik sett kan vi bidra til å gjøre virksomheten “compliant”. Ikke bare på papiret, men også i form av konkrete tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. 

Les mer om våre tjenester innenfor antihvitvasking og terrorfinansiering her.

 

Bakgrunnsundersøkelser

Skal dere rekruttere nye medarbeidere eller inngå samarbeid med et nytt selskap? Vi gjør alt fra enkle bakgrunnssjekker av potensielle ansatte til omfattende vurderinger av mulige samarbeidspartnere.

Formålet med bakgrunnssjekk er å redusere risiko knyttet til eksempelvis omdømme eller integritet før dere etablerer en ny forretningsforbindelse eller rekrutterer en ny leder/medarbeider. 

Les mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet med bakgrunnssjekker.

 

Antikorrupsjon

BDO har lang erfaring med forebygging av korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

Vi utfører flere typer oppdrag for våre kunder

Les mer og ta kontakt her. 

 

Personvern

EUs personvernforordning (GDPR) stiller strenge krav til virksomheters behandling av personopplysninger. Brudd på reglene kan føre til omdømmetap, anmeldelse, erstatningsansvar, samt overtredelsesgebyr fra Datatilsynet. 

BDOs personvernteam har bred erfaring med å bistå både private og offentlige virksomheter med personvernrettslige spørsmål. Personvernteamet består av jurister som arbeider med personvern til daglig. ​

Les mer om tjenestene vi tilbyr innen personvern her.