2,3 milliarder i vekst på tre år: - Oversikt og kontroll er nøkkelord

2,3 milliarder i vekst på tre år: - Oversikt og kontroll er nøkkelord

Som tidligere rørlegger med lang erfaring fra leverandører og grossistleddet i bransjen var valget enkelt da Kai Johnsen fikk muligheten til å lede VVS-eksperten videre. Han tok dermed over det daglige ansvaret for en riksdekkende kjede i sterk vekst og skal ha kontroll med 70 leverandører og over 450 medlemsbedrifter fra Lindesnes i sør til Vadsø i nord. Det krevde orden, system og effektivitet i driften fra dag én, forteller han:  

- I 2019 ringte jeg Kjetil Wæhre i BDO og sa det akkurat som det var: «Jeg har behov for et dashbord der jeg har full oversikt over økonomi, varelager, alt sammen» - jeg trengte noe som gav full kontroll og forenklet styringen. Og nettopp det hadde BDO, forteller han.  

Valget falt på Deem, senere omdøpt til Nexus. VVS-eksperten ansatte da Maria Sook Spjeldnes som økonomi- og systemansvarlig for å utvikle løsningen videre. I samarbeid med BDO har Maria utviklet og tilpasset løsningen til VVS-ekspertens vekst. 

Samtidig som dashbord-verktøyet ga VVS-eksperten nødvendig kontrollen på den umiddelbare driften, var det også viktig at systemet kunne tilpasse seg endringer – om det var i medlemsmassen, tjenesteporteføljen eller i varelageret. 

- Dashbordet vårt var en standardpakke som ble spesialtilpasset til akkurat hva vi trengte der og da. Nå fungerer det nettopp slik - samtidig som vi videreutvikler det ettersom kjeden vokser og endres. Uten Nexus hadde jeg neppe hatt tid til å arbeide med annet enn kontroll og styring, sier Spjeldnes.

- En standardpakke som kan tilpasses til akkurat din virksomhets behov er en kostnadseffektiv løsning; for både oss og andre i samme situasjon vi var i, legger Johnsen til.  

 

Sterk vekst stiller store krav

Over en treårsperiode har VVS-eksperten vokst med 2,3 milliarder til dagens 5 milliarder i omsetning. Til tross for en stor og kompleks organisasjon kommer ikke den raske utviklingen overraskende på den daglige lederen: 

- Det er alltid hyggelig når det går riktig vei. Det betyr at strategien som er satt fungerer. Det er spesielt gledelig at vi opplevde vekst selv i en pandemi med hjemmekontor og en utfordrende hverdag, sier Johnsen.

- I samme periode har vi også lansert to nye og vellykkede konsepter. I tillegg til VVS-eksperten, driver vi Rørlegger på hjul og VA-eksperten. Vi gjør ting enkelt og med kvalitet. Vi gjør hverdagen enklere for våre medlemsbedrifter med åpenhet og forståelige systemer, forteller han.

- Når Nexus er så enkelt som det er, var veien kort til etablering av de to nye konseptene. Jeg har vært borti mange systemer, langt ifra alle har gitt denne fleksibiliteten, sier Spjeldnes.

 

Vekst uten voksesmerter

- Mye takket være dashbordet vi utviklet sammen med BDO har vi klart å vokse uten å fylle på med folk og øke lønnskostnadene, sier Spjeldnes.

- Nexus hjelper oss til å bevare kontrollen. Vi trenger ikke doble staben selv om omsetningen er doblet. 

Hensynet til medlemmene veier tungt for Kai Johnsen i perioder med sterk utvikling. 

- Selv i perioder med vekst er det avgjørende å beholde servicegraden ovenfor medlemmene, understreker han. 

 

- De er jo ikke borte i morgen

Lite lys, men mykje varme: VVS-eksperten møtte BDO til møte i Trondheim i august. Dessverre kom høstmørket brått på fotografen. (Foto: BDO)

Lite lys, men mykje varme: VVS-eksperten møtte BDO til møte i Trondheim i august. Dessverre kom høstmørket brått på fotografen. (Foto: BDO)

For VVS-eksperten er det flere gode grunner til å holde frem med samarbeidet med BDO. 

- Det er et stort selskap med ressurser i alle ledd - en stødig leverandør. Tyngden ligger i størrelsen og sikkerheten; de er jo ikke borte i morgen, i motsetning til hva som kan skje i et selskap med 4-5 ansatte, sier Johnsen.  

Over tid har også et forretningsforhold som begynte med et konkret behov for oversikt og kontroll vokst seg større og bredere.  

- BDO har flere andre nyttige tjenester, som advokater og regnskap, og vi har nå en kjedeavtale hvor våre medlemmer kan kjøpe tjenester fra BDO også på andre områder. Det er et resultat av at vi har samarbeidet godt over flere år, sier Johnsen.

Skulle primærkontakten i BDO, Kjetil Wæhre, være forpliktet av andre oppdrag, har VVS-eksperten flere av hans kolleger en kort samtale unna. Det setter økonomi- og systemansvarlig Spjeldnes pris på. 

- Nexus er det viktigste systemet i hele VVS-eksperten. Det er det eneste felles systemet vi har i hele verdikjeden. Da er det betryggende at BDO har flere strenger å spille på og flere kompetente medarbeidere med god systemkunnskap, avslutter Maria Sook Spjeldnes.

 

Kjetil Wæhre jobber ved vårt kontor i Trondheim. Du kan også lese mer om hva vi bistår med innen digital og teknologi her.