2 av 3 virksomheter i Innlandet forventer å vokse mot 2025

2 av 3 virksomheter i Innlandet forventer å vokse mot 2025

I BDOs ferske SMB-barometer kommer det frem at flere små og mellomstore bedrifter (SMB) i Innlandet fylke forventer å øke antall ansatte, investeringsnivået og omsetningen de neste tre årene enn i landet for øvrig. Fylkets SMB-er scorer imidlertid langt lavere på bærekraft enn landsgjennomsnittet. 

Hele 99 prosent av næringslivet i Norge består av små og mellomstore bedrifter, i henhold til NHOs definisjon. BDO har i en fersk undersøkelse tatt pulsen på disse virksomhetene og spurte 1200 SMB-er over hele landet om deres markedsutsikter, arbeid med digitalisering og bærekraftige utvikling. Resultatene viser at SMB-ene rundt Mjøsa og omegn har stor tro på at fremtiden bringer vekst for deres næringer, men det er også noen skjær i (inn)sjøen. 

 

Forventer vekst – men trenger folk

- Vi er i ferd med å legge bak oss en to år lang pandemi, som også har preget næringslivet i Innlandet. Det er nå stor positivitet og engasjement i mange deler av fylket, og vi er glade for at SMB-barometeret viser at 67 prosent av de små og mellomstore bedriftene i vårt fylke forventer omsetningsvekst de neste tre årene, sier Tom Erik Lehne, Partner i BDO og regionleder for Innlandet.

Undersøkelsen ble gjennomført på tampen av fjoråret, i en tid hvor koronarestriksjonene var lettet. Imidlertid har den geopolitiske situasjonen endret seg radikalt med krigen i Ukraina, og konsekvensene på lengre sikt er umulig å spå – som utfallet på kort sikt også er. 

- Flere virksomheter i Innlandet enn i landet ellers ser mangel på kompetanse og arbeidskraft som et hinder for positiv utvikling, sier Lehne. 

- Virksomheter har tidligere lent seg på mobile arbeidstakere fra Europa, men både pandemien og den pågående konflikten har og har hatt følger også for bemanning. 

 

Behøver bærekraftløft

SMB-barometeret ser også på hvordan virksomheter jobber med bærekraft og digitalisering. I Innlandet sier 41 prosent av de spurte at de gjennomfører, skal gjennomføre eller har gjennomført bærekraftstiltak. Det er ti prosent lavere enn landssnittet. Fraværet av bærekraftstiltak handler i hovedsak om at virksomhetene ikke ser behovet eller er tilfredse med sin bærekraftstatus, snarere enn at de opplever at de ikke har forutsetninger eller muligheter til å iverksette tiltak. Av de som gjennomfører tiltak, rapporter kun 12 prosent på tiltakene. 

- Selv om små bedrifter sjeldnere treffes direkte av krav til bærekraftrapportering, vil stadig flere møte krav fra kunder og øvrige samarbeidspartnere til rapportering av bærekraftstiltak fremover, sier Lehne.

- Større virksomheter må i stadig større grad både iverksette og rapportere på tiltak. Om de mindre virksomhetene ikke klarer å levere på de samme kravene, vil de kunne gå glipp av oppdrag, sier han.


Kunden i fokus

Av andre funn viser SMB-barometeret at 68 prosent av virksomhetene i Innlandet gjennomfører digitaliseringstiltak, og 16 prosent rapporterer på tiltakene. Gjennomføring av tiltak ligger marginalt under landssnittet, men både måling og rapportering er høyere enn på landsbasis.

- Hele 33 prosent av SMB-ene som gjennomfører digitaliseringstiltak forventer at det skal gi et bedre tilbud til kundene, som er 8 prosentpoeng flere enn i landet ellers. Det vitner om et kundeorientert og utadrettet næringsliv i vår region, avslutter Tom Erik Lehne.