Bærekraftskurs for kommunene lanseres på FN-dagen

Bærekraftskurs for kommunene lanseres på FN-dagen

KS - Kommunesektorens organisasjon, Viken fylkeskommune og rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO lanserer et digitalt bærekraftskurs som blir gratis tilgjengelig for norske kommuner og fylkeskommuner. Målet er å skape en felles forståelse for kommunesektorens bidrag til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, og tilrettelegge for målrettet arbeid og implementering av målene i norske kommuner og fylkeskommuner.
 

– Det er ikke tilfeldig at vi velger FN-dagen til å lansere dette kurset. FN anslår selv at så mange som to tredeler av klimamålenes 169 delmål for bærekraftig utvikling kun kan nås gjennom lokal og regional handling, og vi ønsker å rette fokus mot hvordan kommuner og fylkeskommuner i Norge kan bidra til dette, enten de allerede er godt i gang eller i startgropa, sier Anne Romsaas, fagsjef FNs bærekraftsmål i KS

 

Gratis kurs for alle kommuner og fylkeskommuner 

Aktørene tilgjengeliggjør kurset gratis til alle norske kommuner og fylkeskommuner.  

– Dette gjør vi ut fra et ønske om å bidra til kompetanseheving og et felles løft for bærekraftsarbeidet i alle landets kommuner, sier Romsaas.  

Anne Romsaas
Anne Romsaas, fagsjef FNs bærekraftsmål i KS.

Det digitale bærekraftskurset ble i utgangspunktet utviklet av BDO for Viken fylkeskommune. Det er en tilpasset, nasjonal versjon som nå er tilgjengelig på KS sin e-læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner. Kurset gir innføring i hva bærekraftig utvikling er i Norge, og viser gode eksempler på bærekraftsarbeid fra ulike kommuner og fylkeskommuner. Både de med og uten erfaring med å jobbe med bærekraft vil ha nytte av kurset, som er gratis og åpent for alle på plattformen for KS Læring.  

– Kurset hjelper oss alle til å tenke gjennom hvordan vi gjennom vårt daglige arbeid kan gjøre kommunesektoren mer bærekraftig.Så sett av noen minutter nå og da til å ta kurset, og finn ut hvordan du kan bidra, oppfordrer fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen. 

 

 

Vikens bærekraftsreise 

Allerede i 2018 bestemte Vikens politikere at FNs bærekraftsmål skulle ligge til grunn for fylkeskommunens arbeid, og senere vedtok de at vurderinger av bærekraftseffekter skal innarbeides i alle saker til behandling.  

- Vi i fylkeskommunen spiller en viktig rolle som samfunnsutvikler. Gode bærekraftsvurderinger hjelper oss politikere til å ta gode beslutninger, sier fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen. 

Viken utviklet derfor et obligatorisk bærekraftskurs med støtte fra BDO. Bærekraftskurset har gitt godt læringsutbytte for de ansatte, og er gratis og åpent for alle kommuner og innbyggere på Vikens hjemmeside. Bærekraftsmålene skal fortsette å være førende i nye Akershus, Buskerud og Østfold, og kurset skal fortsatt brukes når de nye fylkeskommunene etableres. 

Siv Henriette Jacobsen
Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken. Fotograf: Morten Brakestad

 – Nå som det er vedtatt at Viken fylkeskommune skal oppløses, synes vi det er sjenerøst og viktig at bærekraftskurset blir delt bredt med andre kommuner og fylker i landet. Vi er veldig glade for at KS har engasjert seg og bruker sin plattform til å gjøre kurset gratis tilgjengelig for alle kommuner i landet, sier Tina-Irene Luggens Amundsen, leder for bærekraftig samfunnsutvikling i BDO.  

BDO har tilpasset kurset for at det skal passe for alle kommuner i Norge.  

– Samarbeid er en av nøklene for å kunne nå FNs klimamål, og vi setter stor pris på at vi har fått jobbe med KS og Viken for å tilrettelegge kurset for nasjonal bruk, legger Luggens Amundsen til.  

 

Kommunesektorens innsats er viktig 

Mange kommuner og fylkeskommuner jobber bra med bærekraftsmålene. Møre og Romsdal fylkeskommune og Agder fylkeskommune har allerede laget egne versjoner av Vikens bærekraftskurs for sine kommuner.  

– Vi ønsker å bidra til å sikre at dette viktige arbeidet fortsetter. Norsk kommunesektor har allerede gjort seg bemerket internasjonalt med sitt bærekraftsamarbeid og initiativ, men for å komme i mål behøver enda flere politikere og ansatte å bli med i bærekraftsatsingen, avslutter Luggens Amundsen i BDO.  

 

Kurset er tilgjengelig for kommuner her.