1:
  • Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling skaper verdi

Bærekraft handler om en fremtidsrettet utvikling av nærings- og samfunnsliv. Bærekraftig utvikling krever en proaktiv offentlig sektor som muliggjører og pådriver, en finanssektor som setter forventninger til sine kunder og et ansvarlig nærings- og samfunnsliv som ønsker å utnytte mulighetene.


Vårt viktigste bidrag til bærekraftig utvikling er å bistå næringslivet, offentlig sektor, finanssektoren og samfunnsnyttig og ideell sektor i deres arbeid med bærekraftig utvikling. Enten du er i starten av ditt arbeid med bærekraftig utvikling eller har kommet langt på området, hjelper vi deg å forstå og omsette bærekraftig visjon til handling.

Les mer om våre tjenester og ta kontakt for en uforpliktende prat. 

 

Ta kontakt

Bærekraftsrapportering

Synliggjør ditt bærekraftsarbeid i møte med kunder, leverandører og banken. Vi hjelper deg å velge riktig rammeverk for din virksomhet og bekrefter informasjonen.Les mer

Kurs og kompetanseheving

For å lykkes med en bærekraftig utvikling må organisasjonen ha kunnskap og forståelse. Vi hjelper deg å engasjere og lære opp de ansatte, ledere og styret slik at dere enklere kan gå fra ord til handling.​Les mer

Bærekraftsstrategi og forretningsutvikling

Sørg for at bærekraft blir et konkurransefortrinn. Vi hjelper næringslivet og samfunnsaktører i deres valg og implementering av bærekraftstrategi som en forlengelse av forretningsstrategien.​Les mer

Bærekraftig arbeidsliv

Ta ansvar og sikre at du og dine leverandører følger etiske og sosiale krav. Vi hjelper deg med å sikre arbeidsmiljøet, sette krav, følge opp og kontrollere at aktørene i din leverandørkjede oppfyller kravene satt av deg og myndighetene.Les mer

Miljøstyring

Sørg for at du imøtekommer strengere krav og reguleringer om obligatorisk miljørapportering. ​Vi hjelper deg å kartlegge miljøpåvirkning i hele verdikjeden, og bistår i rapporterings- og forbedringsarbeidet, og eventuelt med miljøsertifisering.​Les mer

Bærekraft i bank

Oppfyll krav og forventninger til sektoren, samtidig som du får et konkurransefortrinn med strategisk arbeid med bærekraft. Vi hjelper banker med å utnytte muligheter, håndtere risiko og implementere bærekraft i strategier. Vi hjelper også med kontroll organisering av bærekraftsarbeidet og rapportering.​Les mer

Nettverk for bærekraftig utvikling

Den enkelte aktørs bidrag er viktig, men enda viktigere er samarbeid mellom aktørene i samfunns- og næringslivet. Sammen med regionale aktører skaper vi nettverk for handlings- og samarbeidsbasert bærekraftig utvikling.Les mer

BDOs Bærekraftskompass


Lurer du på hvilke lovverk og retningslinjer knyttet til bærekraft din virksomhet må jobbe etter? Vi har laget Bærekraftskompasset, et digitalt dashboard som gir oversikt over ulike lover knyttet til bærekraft som kan treffe din virksomhet både i dag og i fremtiden.

For å lykkes med bærekraftig utvikling behøver dere god oversikt for å kunne navigere i en jungel av ulike lover, krav og rapporteringsstandarder. Med bærekraftskompasset ønsker vi å støtte dere med navigasjonen. I tillegg til å gi oversikt over lovverk for bærekraft, inneholder verktøyet informasjon om relevante miljølover og rapporteringsstandarder på bærekraft som kan være aktuelle for din virksomhet.

Les mer om Bærekraftskompasset her

Bærekraftig samfunnsutvikling


Bærekraftig samfunnsutvikling handler om å sikre trygge, inkluderende og gode nærområder for alle, samtidig som infrastruktur og systemer er best mulig for naturen.

BDO er en støttespiller for bærekraftig utvikling i offentlig sektor. Vi hjelper med bevisstgjøring, opplæring av ansatte, ledere og politikere, og vi kan bistå med utvikling og implementering av handlingsplaner for den lokale og regionale samfunnsutviklingen.

Ideelle organisasjoner har et klart og tydelig mål om å bidra positivt til samfunnet. Nesten en tredjedel av ideelle og humanitære organisasjoner er kunder av BDO, og vi kan bidra til å støtte bærekraftsarbeidet ytterligere.

Les mer om bærekraftig samfunnsutvikling

Seminar og webinar

Vi hjelper deg med opplæring og aktiviteter som skaper engasjement, forståelse for hva bærekraftig utvikling er og hva det kan bety for akkurat dere. ​​Les mer

Ajour - innsikt på fem minutter

Ajour er korte videointervjuer hvor våre eksperter deler sin innsikt om aktuelle temaer innen norsk samfunns- og næringsliv. Flere av våre episoder handler om bærekraft.

På tide å starte sin egen bærekraftige utvikling  | Hvorfor skal SMBer bry seg om bærekraft? 

Handlekraft - en podkast om bærekraft

I denne podkasten kan du lytte til spennende og aktuelle tema innenfor bærekraft, og få gode råd fra engasjerte fagpersoner. Vi vil inspirere, motivere og engasjere til å vise mer handlekraft.Les mer

 
Nyheter
les flere nyheter

Kontaktpersoner