BDO har bidratt med lovkommentarer til Lovdata Pro

BDO har bidratt med lovkommentarer til Lovdata Pro

BDO har bidratt med kommentarer til merverdiavgiftsloven kapittel 6 og bokføringsloven.

Karnov Group er Skandinavias største utgiver av juridisk litteratur. Karnov har inngått et samarbeid med Lovdata om å publisere lovkommentarer i abonnementsløsningen Lovdata Pro, som brukes av både bedrifter, organisasjoner, advokater, kommuner og undervisningsinstitusjoner.

 

BDO har bidratt med lovkommentarer på to områder:

Knut Andreassen, partner og leder for avgiftsavdelingen i BDO Advokater, har skrevet kommentarer til merverdiavgiftsloven kapittel 6.

Jan Terje Kaaby, Senior Manager i Fagavdelingen i BDO og statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, har skrevet kommentarer til bokføringsloven.