BDO har inngått avtale med SD Worx

BDO har inngått avtale med SD Worx

SD Worx har ny teknologi og smarte prosesser for å automatisere lønnskjøring. Dette kan nå BDOs kunder nyte godt av.

 

Fire personer sitter rundt et bord

 

– Vi skal være den fremste tilbyderen av tjenester innen regnskap og lønn. Derfor har vi valgt å ta i bruk ny teknologi med smartere prosesser fra SD Worx for å automatisere lønnskjøringen for våre kunder. Det nye systemet sikrer at fagekspertene på lønn kan ta på seg flere spennende oppdrag, og frigjøre tid til rådgivning, sier Andreas Ystgaard Tjemsland, leder for Regnskap i BDO.

 

Han legger til videre:

– Automatisering styrker vår konkurransekraft, og skaper enda bedre arbeidsdager for våre lønnsspesialister. Det er en viktig del av den digitale endringen i hvordan vi tilbyr våre tjenester, og for å skape et enda sterkere fagmiljø for eksperter på regnskap og lønn, sier Ystgaard Tjemsland.

 

Fra transaksjoner til rådgivning

SD Worx er den plattformen for lønn med lengst fartstid i Norden. Med rike funksjoner for automatisering vil BDOs fagspesialister gå fra transaksjonsbaserte oppgaver til tjenester som i større grad er knyttet til rådgivning.


– Denne digitale endringen gjør at lønnsfaget i større grad blir anerkjent for sin strategiske rolle, sier Audhild Hval, kommersiell leder mot byråer i SD Worx.

 

Kan levere større kvalitet til flere kunder

– Når teknologien fjerner store mengder manuelle oppgaver kan lønnsmedarbeider jobbe med controller-oppgaver, og byrået kan levere større kvalitet til flere kunder med de samme ressursene.  

 BDO har kommet langt i hvordan de løser sine oppgaver på smartere måter, sier Hval. 

 

Dette vil også være viktig i et marked i vekst. En undersøkelse SD Worx gjennomførte i Europa i 2021 viser at stadig flere bedrifter ønsker å sette ut håndteringen av lønn. Hele seks av ti virksomheter har enten outsourcet funksjonen eller skal gjøre det i løpet av overskuelig fremtid. Årsaken er at stadig flere finner det komplisert å holde tritt med skiftende regler og retningslinjer, pluss at det gir større trygghet å overlate ansvaret til dedikerte fagmiljøer.

 

– Når en er virkelig i gang med systemet bør det forventes at tiden og ressursene brukes minst 30 prosent bedre. Det utløser store verdier for et byrå, avslutter Hval.   

 

Les mer om lønnssystem her.