BDO henter Morten Bogaard fra PwC

BDO henter Morten Bogaard fra PwC

Morten Bogaard er nylig ansatt som partner og leder av avdelingen for transaksjonsrådgivning (TAS) i BDO region SørVest. Morten kommer fra stillingen som director Corporate Finance i PwC. Han har også en lang karriere i Forsvaret bak seg. 

Transaksjonsrådgivning i BDO har de siste årene hatt en enorm vekst, og vi har vært involvert i en rekke transaksjoner både på kjøper- og selgersiden, med sterke og dedikerte team både innen kjøpsrådgivning og salgsrådgivning.

-    Jeg er veldig engasjert og motivert for å fortsette med det jeg virkelig brenner for, nemlig rådgivning for selskaper i salgs- og oppkjøpsprosesser innenlands og utenlands. Jeg vil ha base i Stavanger, men skal jobbe i det nasjonale transaksjonsteamet. Jeg ser veldig frem til å bygge satsingen videre nasjonalt i tett samarbeid med partner Per Ove Giske og partner Thomas Lidsheim, sier Morten Bogaard.

Ansvarlig partner Per Ove Giske er leder for BDOs transaksjonsavdeling, og har lang erfaring med å bistå eiere i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter.

– Vi er svært tilfreds med å få en ressurs som Morten Bogaard med på laget. Han vil styrke oss på transaksjonsrådgivning, og kommer til oss i BDO på et strategisk viktig tidspunkt. I BDO har vi opplevd en sterk økning i oppkjøpsaktiviteten de siste årene. Oppkjøp i Norge økte med nesten 60 prosent i 2021, og BDO var involvert i hele 60 transaksjoner i 2021, sier Per Ove Giske. 

BDO bistår virksomheter med finansiell rådgivning i tilknytning til gjennomføring av salgs- og oppkjøpsprosesser, samt tjenester knyttet til kartlegging av finansielle forhold ved oppkjøp, salg, fusjon, fisjon, kapitalinnhenting og børsnotering. BDO har en klar ambisjon om å etablere seg som den ledende transaksjonsrådgiveren i SMB-segmentet.