BDO lanserer SMB-barometer

BDO lanserer SMB-barometer

I år lanserer BDO sitt første SMB-barometer. Barometeret måler temperaturen på norske små og mellomstore bedrifter (SMB) og gir innsikt i hvordan de ser på fremtiden, og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.

Hva er BDOs SMB-barometer?   

BDOs SMB-barometer er en rapport basert på intervjuer med 1200 SMB-ledere fra hele landet. Selve undersøkelsen er gjennomført av Norstat/Varde Hartmark på oppdrag fra BDO. Rapporten gir unik innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer når det gjelder geografi og størrelse. I vårt utvalg har vi bedrifter opptil 500 millioner i årlig omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB-segmentet. I tillegg til en nasjonal rapport kommer det også regionale rapporter for hvert av de 11 fylkene.    

– Vi er veldig glade for å ha fått på plass dette barometeret og for å kunne dele denne innsikten. Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 prosent av norsk næringsliv og er viktige drivkrefter i lokalsamfunn over hele landet. Det er viktig å forstå hvilke muligheter og utfordringer disse opplever. Ikke bare for virksomhetene selv, men også for oss som rådgivere og revisorer, og for viktige premissleverandører som for eksempel offentlige myndigheter og banker, sier administrerende direktør i BDO, Martin Aasen.  

 

Hva viser barometeret? 

Jevnt over viser tallene at norske SMBer er positive. 43 prosent forventer økt omsetning de neste 12 månedene, mens rett under halvparten forventer en stabil utvikling. I et treårsperspektiv forventer hele 64 prosent at pilene skal peke oppover.  

– Dette vitner om stor optimisme. Norske små og mellomstore bedrifter er i ferd med å riste av seg usikkerheten og utfordringene som har fulgt av koronapandemien, og holder stø kurs fremover. At de ser positivt på fremtiden, er en god nyhet for mennesker, nærings- og samfunnsliv i alle deler av landet, sier Aasen.  

– Vi må samtidig ta med oss at en undersøkelse alltid vil være et øyeblikksbilde, og denne ble utført før krigen i Ukraina startet. Blant annet vil faktorer som økte strøm- og drivstoffpriser, samt tilgang og priser på råvarer, kunne påvirke virksomheter fremover, fortsetter Aasen.  

Tross positivitet finnes det noen utfordringer som bekymrer. Omfattende rapporteringskrav, usikkerhet rundt rammevilkår og mangel på arbeidskraft/kompetanse er tre faktorer SMBene mener kan hindre positiv utvikling det neste året. Rundt en tredjedel oppgir dette når de blir spurt om hva det er sannsynlig at kan hindre positiv utvikling det neste året. 

Når det gjelder bærekraft og digitalisering viser barometeret at SMBene har kommet veldig godt i gang, men at det fortsatt er en vei å gå når det gjelder å jobbe målrettet med disse områdene. Mens rundt 70 prosent gjennomfører digitaliseringstiltak og omtrent halvparten jobber med bærekraftstiltak, er det langt færre som måler og rapporterer på tiltakene.  

 

Du kan lese om flere funn og laste ned hele SMB-barometeret her.  

 

Om BDOs SMB-barometer 

På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB defineres her som virksomheter med opptil 500 millioner i omsetning. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer når det gjelder geografi og omsetning. I tillegg tar undersøkelsen særlig for seg noen av de største bransjene i SMB. Undersøkelsen ble gjennomført i november-desember 2021.

 

Har du spørsmål til SMB-barometeret? Ta kontakt med senior kommunikasjonsrådgiver Brit Ingvild Holmem.