BDO satser på HR-tjenester for SMB-bedrifter

BDO satser på HR-tjenester for SMB-bedrifter

Næringslivet har for tiden svært høy endringstakt, og konkurransen om kompetent arbeidskraft blir bare større. Dette ser vi spesielt i lys av pandemien. Konsekvensen av dette er at det blir større behov for spesialisert HR-kompetanse. For å kunne være effektiv, og for å imøtekomme ansattes forventninger, er også behovet for digitalisering av HR-funksjonen økende.  

 

 

- HR-funksjonen har endret seg drastisk og blitt en strategisk ressurs for ledere. For bare noen få år siden het det «personal» og omhandlet de administrative oppgavene knyttet til ansatte. Det var gjerne lønningskontoret som utførte disse oppgavene. HR har et større og bredere perspektiv som handler om å tiltrekke, utvikle og beholde kompetanse i bedriften. Arbeidet som gjøres på HR skal også bidra til at bedriften, gjennom å forvalte de menneskelige ressursene på riktig måte, styrker bunnlinja, sier Tonje Hustoft, leder for HR-tjenester i BDO.

Men hva betyr det egentlig i arbeidshverdagen? Hvilke aktiviteter må HR gjøre for å oppnå dette? 

- Vi har erfart at behovet for bistand på HR-området varierer utfra størrelse på selskapet, antall ansatte, lokasjoner, selskapets fagområde, mål og utfordringer. Med økende krav og forventninger til arbeidsgivere, har HR blitt et område som mange bedrifter må fokusere mer på, men kapasiteten strekker ikke til. I BDO har vi opplevd en økende etterspørsel etter bistand på HR-feltet. I takt med endringer i markedet kommer det stadig flere krav til arbeidsgivere om å etterleve gjeldende lover og regler. Vi ser også en dreining i ansattes forventninger til HR-funksjonen - de forventer at bedriften har alt på stell. Mangler på HR-området kan få konsekvenser som økt turn-over og utfordringer med å tiltrekke seg nye ansatte, sier Tonje Hustoft

 

BDO kan bistå med spesialisert HR-kompetanse

Mange bedrifter får utfordringer som gir både midlertidige eller varige behov for ekstern bistand på HR-feltet. BDO har nå rigget seg for å kunne bistå våre kunder, enten det er behov for noen timer med rådgivning, eller større rådgivningsprosjekter. 

- Vi i BDO har derfor valgt å satse på HR-tjenester, og vi har ansatte med høy fagkompetanse innen HR som er klare for å bistå SMB-bedrifter, enten det er behov for operativ, strategisk, digital eller arbeidsrettslig kompetanse, avslutter Tonje.

Les mer om hva vi kan bistå deg med her


Hils på noen fra vårt HR-team

Tonje Hustøft jobber som Manager og leder vår nysatsning på HR-tjenester.

Tonje er utdannet innen HR og ledelse, og har lang og bred erfaring innen HR og lederstøtte.

Katja Sivers jobber som Manger på rådgivningsteamet i Trondheim, og er utdannet organisasjonspsykolog. 
Birgitte Elena Sætre jobber som senior manager for BDO Advokater, og har arbeidsrett som sitt spesialfelt.