Bilbransjeanalysen 2022: Fra kanonår til krabbegir

Bilbransjeanalysen 2022: Fra kanonår til krabbegir

2021 var et rekordår for nybilsalg i Norge og bilbransjen gikk generelt godt. Veien videre kan bli langt mer vinglete. - Mange venter svakere kjøpekraft i 2023, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, bransjeleder for bil i BDO.

Siden 2016 har BDO systematisk innhentet, bearbeidet, og analysert data knyttet til bilbransjen i Norge. Årets analyse levner ingen tvil om at bilforhandlere har gjort det godt økonomisk.

- Nøkkeltallene vi har benyttet som basis for vår analyse demonstrerer en positiv utvikling på alle måleparametere, herunder omsetning, driftsmargin, egenkapitalavkastning etter skatt og avkastning på sysselsatt kapital, sier Kristiansen.

Omsetningsveksten for hele bilbransjen var på 26,1% mot 2020. Bilforhandlerne samlet kan vise til en vekst på 28,5% mot 2020.

Det er ikke bare omsetningen som fikk et løft i rekordåret 2021. Driftsmarginen for hele bransjen endte på 3,4%, opp fra 2,7% i 2020. Tilsvarende tall for bilforhandlere var på 3,6% i 2021, opp fra 2,7% i 2020.

- Det er flere fellestrekk i den makroøkonomiske situasjonen i 2020 og 2021 som bidrar til å forklare rekordresultatene i bilbransjen, sier Kristiansen, og peker på at kjøpekraften har vært høy som følge av et godt arbeidsmarked og lave lånerenter, samtidig som koronapandemien har medført økt innenlandsk forbruk.

Les bilbransjeanalysen 2022 og prøv det interaktive analyseverktøyet her

 

Brems i grønt skifte?

Til tross for varslede svekkede økonomiske incentiver for eie av elbil fra myndighetene, tyder nybilsalget på at bilparken i Norge vil følge den samme trenden som tidligere år, altså et skift mot en større andel elbiler. 2021 ble et rekordår for antall nyregistrerte personbiler, og 65 % av totalmarkedet for privatbiler var elbiler. Blant de ti mest solgte personbilene var ni av dem elektriske, med henholdsvis Tesla Model 3, Volkswagen ID.4 og Tesla Model Y som de tre mest populære elbil-modellene.

Forslaget til vektavgift ved omsetning av elbiler i Statsbudsjettet er mye omtalt. Det er lagt til grunn at regelen skal virke nøytralt på elbiler og biler med annen teknologi.

- Da en elbil typisk er tyngre på grunn av batteriet enn en sammenlignbar fossilbil, er vår påstand at forslaget kan gjøre elbiler noe mindre konkurransedyktige sammenlignet med sine fossile konkurrenter, sier Kristiansen, men legger til at det ikke er de store summene det er snakk om. Signalet som sendes er han derimot skeptisk til.

- Så lenge nær 90 prosent av bilene i bilparken er fossile, er vi ikke i mål. Det ruller i snitt ut hundre nye bensin- og dieselbiler på norske veier hver dag. Da er det noe underlig at elbilen gjøres mindre konkurransedyktig, sier BDOs bransjeleder.

En annen trend som vies spalteplass i BDOs analyse er delingsøkonomi. En gjennomgang av omsetningstallene for de største bildelingsaktørene gjenspeiler at trenden øker i omfang. Disse omfattes riktignok ikke av analysen, da omsetningen fortsatt er beskjeden.

- Flere av de store aktørene har investert store beløp i bildeling og vi ser en økt popularitet innen ulike former for bilabonnement som alternativ til å eie egen bil, sier Kristiansen.

 

Tøffere tid i vente

Den makroøkonomiske situasjonen høsten 2022 er ganske annerledes enn ved inngangen til året.

 - Hvordan utviklingen utfolder seg fremover er vanskelig å spå, sier Kristiansen. Selv om regjeringens varslede innføring av MVA på elbiler, hopp i bompengepriser, rekordhøye strømpriser og økte renter kan føre til mindre betalingsvilje hos forbrukere, legger han til at ordrebøkene fortsatt er fulle og bransjen melder om at verkstedene fortsatt har mye å gjøre.

 - Den største utfordringen for bransjen, som både er en konsekvens av Ukraina-krigen og etterslep fra pandemien, er leveringssituasjonen, sier Kristiansen.

Nybilsalget per september 2022 er ned med rundt 20 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge tall fra opplysningsrådet for veitrafikk. Forventningen til 2022 er dermed avhengig av hva forhandlere faktisk mottar av biler og deler i årets siste kvartal.

- Selv om både vi og bilbransjen forventer at folk vil trenger bil fremover, så er det ikke sikkert at husstanden trenger ekstra bil, eller de kan klare seg med litt rimeligere bil. En annen risiko er knyttet til om det vil blir større misligheter knyttet til lån og leasingavtaler. Vi mener fortsatt at de forhandlerne som representere de mest populære modellene vil ha gode muligheter også i 2023, men det er ikke tvil om at det kan bli litt tøffere fremover, avslutter Kjell-Fredrik Kristiansen.