Gikk du glipp av våre arrangementer under Arendalsuka? Frykt ikke.

Gikk du glipp av våre arrangementer under Arendalsuka? Frykt ikke.

Vi har gjort BDOs to panelsamtaler under Arendalsuka 2022 tilgjengelig som "on-demand" opptak! Opptakene er gratis, varer 1 time hver, og kan sees umiddelbart etter registrering.

Felles for våre to arrangementer er at de omhandlet bærekraft. BDO har i vår bærekraftsstrategi valgt å legge vekt på FNs bærekraftsmål nr. 5 (likestilling mellom kjønnene), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), 3 (god helse og livskvalitet) og 13 (stoppe klimaendringene). Våre bidrag til årets Arendalsuke var inspirert av de to førstnevnte målene. 

 

Teknologi i bekjempelse av moderne slaveri

Hvordan kan teknologiske løsninger bidra til å bekjempe moderne slaveri og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene?   

Åpenhetsloven gjelder fra 1. juli. Som en viktig del av loven er større virksomheter pliktige til å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter. Plikten omfatter både interne forhold, underleverandører og forretningsforbindelser.

Dette gjør fort arbeidet krevende for de selskapene som omfattes av loven, og da kanskje spesielt for de som er i SMB-segmentet og har mange leverandører og forretningsforbindelser i ulike land.  

BDO har lenge sett denne utfordringen, og ønsket å sette fokus på hvordan IT kan effektivisere arbeidet under åpenhetsloven. Sammen med Hope for Justice inviterte vi til samtale med flere toneangivende aktører for å diskutere temaet. For å gjøre det mest mulig konkret tok vi utgangspunkt i problemstillinger rundt moderne slaveri (og barnearbeid).

  • hva er moderne slaveri og hvordan avdekkes dette
  • hvordan teknologi kan være med å avdekke moderne slaveri
  • hvorfor samhandling med aktører med særskilt kompetanse er nødvendig for å lykkes med dette viktige arbeidet

- Vi trenger teknologiske løsninger slik at det er ressurser igjen til å avdekke ofre for moderne slaveri og barnearbeid og til syvende og sist hjelpe ofrene, sa Øyvind Hartvigsen, advokat i BDO Advokater og fasilitator av samtalen. 

Se panelsamtalen her

 

Likestilling i næringslivet handler om mer enn kjønnsbalanse i styret 

I BDO arbeider vi for å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet. Samtidig er vi opptatt av at likestilling ikke kun dreier seg om hvem som er til stede i styrerommet. Likestilling må være et viktig fokusområde i hele verdikjeden aksjeselskaper opererer.  

Dette er et synspunkt vi deler med CARE Norge og sammen inviterte vi til en paneldiskusjon om næringslivets bidrag til likestilling. Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE, understrekte dette i sin innledning:

- Det å tenke likestilling i leverandørkjeden er på mange måter et kinderegg. Det kan både gjøre noe for de kvinnene som jobber på disse arbeidsplassene – ofte i helt andre land enn vår egen andedam her hjemme - men det er også god bedriftsøkonomi. 

Vi fikk med oss ulike aktører fra næringslivet, det offentlige og utsatte bransjer til en opplysende samtale om hvordan vi sammen kan jobbe for et mer likestilt samfunn.

Medvirkende:

  • Gro Hovde Fiksdahl, Direktør, BDO AS
  • Kaj-Martin Georgsen, Generalsekretær, CARE Norge
  • Mari Teigen, Leder, CORE Senter for likestillingsforskning
  • Anne Louise Aartun Bye, Avdelingsdirektør arbeidsliv, NHO
  • Carl Aaby, CEO og CSO, IKEA Norge
  • Kristina Bors, HR-direktør, BDO AS
  • Patricia Hartmann, Prosjektleder likestilt arbeidsliv, Agder fylkeskommune

Se panelsamtalen her