Kunnskap og engasjement gir bærekraftige nyvinninger

Kunnskap og engasjement gir bærekraftige nyvinninger

Heidenreich er en av landets største rørgrossister, med røtter tilbake til 1904. Med 21 Miljøfyrtårn-sertifiserte enheter og over 300 ansatte har bedriften for alvor satt bærekraft på agendaen, noe som også har satt kreativiteten i gang hos de ansatte.

Fra avfallsproblem til egenutviklet pallesystem

Som mange andre bedrifter sender Heidenreich ut varer på pall, godt surret inn i plast. Det var en utfordring at pallene ble raskt slitte, og plasten resulterte i store mengder avfall ute i butikk og hos kundene. 

Logistikkdirektør Geir-Vegar Ellingsen så at det var rom for forbedringer, og har sammen med Lager og Industrisystemer (LIS) utviklet det som internt kalles “Ellingsenboksen”. Dette er kort fortalt en palleboks av resirkulert materiale som kan brukes gjentatte ganger, og flatpakkes og stables når den ikke er i bruk.

Geir-Vegar Ellingsen, logistikkdirektør i Heidenreich AS

– Ved leveranser av varer til både kunder og våre avdelinger så vi et forbedringspotensial på å bedre utnyttelsen av transportkapasiteten på lastebilene, samt et behov for å redusere bruk av papp og plast emballasje. Dersom vi i tillegg kunne finne en løsning som ivaretar miljøet, beskytter varene bedre og redusere skader og avvik, har vi funnet et lønnsomt kinderegg. Sammen med Lager og Industrisystemer inngikk Heidenreich og LIS en dialog med en underleverandør som har spesialisert seg på sammenleggbare plastkontainere som kan stables i høyden. Ved et tett samarbeid ble målene tilpasset slik at kontaineren ble optimalisert for Heidenreich sitt bruk. Nå utvider vi bruken og investerer i flere gjenbrukskontainere, sier en entusiastisk Ellingsen.

 

Papirinvitasjon skapte reaksjoner blant ansatte

Det er ikke bare pallene som utvikles videre, i hele organisasjonen foregår det arbeid som steg for steg bidrar til å nå målet om å kutte 70 % av bedriftens utslipp fra 2020 til 2030. Innfasing av elektriske kjøretøy, strengere krav til produktdokumentasjon og krav til leverandørene er bare noen av tiltakene det jobbes med. At de ansatte har fått et stadig mer bevisst forhold til bærekraftig utvikling kom også til syne da flere reagerte på at invitasjonen til et internt kick-off ble sendt ut på papir og ikke digitalt - det var sløseri med papir!

– At våre egne ansatte arresterer oss på papirbruk ser vi på som en god ting, det viser at satsingen på bærekraft fungerer og har blitt en del av DNAet i bedriften, sier Kjetil Grønbakken, markeds- og bærekraftsdirektør i Heidenreich.

 

Et resultat av målrettet satsing på opplæring av de ansatte

Kjetil Grønbakken, markeds- og bærekraftdirektør i Heidenreich AS

 

15. desember avholdt Miljøfyrtårn sin årlige prisutdeling, og i kategorien for årets inspirasjon var Heidenreich nominert sammen med blant andre Handelshøyskolen BI og Osnes Nordic Group AS. Juryen trakk spesielt frem Heidenreichs satsning på minst mulig emballasje, målrettet arbeid mot utslippsfri transportflåte i 2030, og opplæringsprogrammer for å forankre miljøsatsingen blant alle ansatte i sin begrunnelse.

– Vi kan iverksette mange tiltak, men uten de ansatte med oss på laget vil vi aldri kunne bli best, derfor er opplæring og kursing vel så viktig som øvrige tiltak vi har iverksatt, sier Kjetil Grønbakken. 

E-læringskurset Lærekraft er laget nettopp for å skape en forståelse for hva bærekraftig utvikling er og engasjere de ansatte i bærekraftsarbeidet. Gjennom å inkludere Lærekraft fra BDO i Heidenreich-skolen, har Heidenreich sørget for at alle ansatte får kjennskap og eierskap til selskapets bærekraftsatsing, og ser hvordan deres egne store og små valg i arbeidshverdagen påvirker miljøet i det større bildet. 

– Det var en stor glede for oss at Heidenreich ville inkludere Lærekraft ved lansering av Heidenreich-skolen høsten 2021. Deres forpliktelse til å ha med alle ansatte i bærekraftsarbeidet er helt i tråd med hvordan vi arbeider selv og med våre kunder innen bærekraftig utvikling. Nå er det gøy å se hvordan vi har vært med å bidra til dette engasjementet og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med Heidenreich, som revisjonskunde og bærekraftskunde av BDO, sier Marte Bjelland, Senior Associate i BDO og del av Heidenreich-teamet. 

 

Ikke i mål

Bærekraftig utvikling er ikke noe en bedrift kan bli ferdig med, noe Heidenreich har anerkjent. Det gjelder å legge til rette for de gode idéene og tiltakene, og da er bærekraft noe som alltid må være med i vurderingen. I tillegg stiller kundene stadig nye og strenger krav, som Heidenreich er opptatt av å følge opp.

– Bærekraftsarbeidet har allerede vist resultater, men vil vi ha flere “Ellingsenbokser” og medarbeidere som hever stemmen når de ser rom for forbedring kan vi ikke ligge på latsiden og si oss fornøyde når dagens mål er nådd, da må vi finne nye topper å sikte etter, avslutter Kjetil Grønbakken.

- BDO har som strategi å bidra med bærekraftsutvikling i alt vi gjør, og vi tilbyr derfor  opplæring for alle ansatte og ledere i BDO, og tilsvarende for ansatte og ledere hos våre kunder, våre leverandører og andre samarbeidspartnere som ønsker dette. Lærekraft er en del av en større kompetanseutviklingspakke som tilbys fra BDO, hvor spennvidden er fra overordnet bevisstgjøring om mulighetene innen bærekraft og til dybdekunnskap om spesifikke temaer innenfor bærekraftsutvikling, sier Morten Thuve, partner og ansvarlig for bærekraftstjenester i BDO.