Med hjerte for fremtiden

Med hjerte for fremtiden

Kvarøy Fiskeoppdrett ble etablert i 1976 av far og sønn, Alf og Geir Olsen, på øya Indre Kvarøy på Helgelandskysten. Et lite øysamfunn med bare 80 innbyggere. Her er Kvarøy en hjørnesteinsbedrift som er helt avgjørende for å kunne bo og leve på den lille øya på 2 kvadratkilometer.

 

 

Nevnte Geir Olsen overlot roret til 3. generasjon i 2008, nemlig til svigersønn Alf-Gøran Knutsen som nå er daglig leder i Kvarøy-konsernet. Alf-Gøran har med seg både kone, og svogere i den daglige driften. Vi skulle gjerne tatt turen til Indre Kvarøy, men møtte Alf-Gøran digitalt i hans første ferieuke.

«Vi i Kvarøy er prisgitt et hav som gir grunnlaget for et av de beste områdene i verden å produsere atlantisk oppdrettslaks. På Helgelandskysten blir temperaturene verken for høye eller for lave, og bidrar dermed til å skape et havmiljø som laksen trives i», sier Alf-Gøran Knutsen.

Kvarøys verdikjede baseres på fiskens livssyklus fra avl og egg frem til den ligger på forbrukers tallerken. Kvarøy har egne ressurser innen smoltproduksjon og matfiskproduksjon, samt støttefunksjoner innenfor oppdrettservice og salg. 

 

Hvorfor satte dere i gang arbeidet med bærekraftsrapportering?

«Vi har vært opptatt av bærekraftig produksjon lenge før vi ble kjent med bærekraftsbegrepet slik det fremstår i dag. For oss er bærekraft å produsere laks på en stadig bedre måte, samtidig som vi tar vare på miljøet og lokalsamfunnet. Vår daglige drift baserer seg på bærekraft som helthet», sier Alf-Gøran Knutsen.

 «Vi må etterlate oss et hav som er i samme eller bedre stand enn før vi begynte å produsere»

USA har vært det største og viktigste markedet for laks fra Kvarøy siden 2012; da under merkenavnet Kvarøy Artic. Whole Foods Market er den aller største kunden som selger produkter som er naturlige og mest mulig økologisk. «Vår største kunde i USA satte oss på sporet for å dokumentere vårt arbeid på bærekraftsområdet. Kjeden stiller store krav til kvalitet og dokumentasjon for å bli tatt inn i sortimentet. Det at vi har fått innpass hos Whole Foods bekrefter at vi har en bærekraftig produksjon», sier Alf-Gøran.

Kvarøy har hele tiden søkt å være i forkant. Det foreligger ikke noen myndighetskrav om å utarbeide en bærekraftsrapport. Men eiere og ledelse har prioritert arbeidet med bærekraftsrapportering for å bli en enda bedre aktør i sjømatbransjen. 

«Vi tok kontakt med BDO sine rådgivere i Bodø, og startet i årsskiftet 2021/2022 arbeidet med vår første bærekraftsrapport. En vesentlighetsanalyse er viktig for å avdekke hvilke forventninger våre interessenter har til arbeidet vårt, samt identifisere de områdene vi har størst potensial til å påvirke. Funnene fra vesentlighetsanalysen har gitt grunnlaget for hvor vi legger hovedfokuset i rapporteringen vår, og er fundamentet for våre fire fokusområder; Havet, Laksen, Folkene og Fremtiden», sier han.

 

Med faglig støtte fra BDO

Cecilie Kristensen har vært helt sentral i prosjektet. Hun har jobbet som rådgiver i BDO i Bodø siden 2018, er siviløkonom og har erfaring som revisor. Med seg har hun hatt kollegaene Snorri S. Rasch og Monica J. Lunderøy.

«Min interesse for å utvikle egen kompetanse på bærekraftig utvikling startet da BDO innledet et samarbeid med Tom Huston fra Gameplan Impact i 2018. Dette representerte også starten på det som senere dannet grunnlaget for Action Now-prosjektet sammen med FK Bodø/Glimt», sier Cecilie Kristensen.

Kvarøy Fiskeoppdrett AS tok på eget initiativ kontakt med BDO i Bodø. Kvarøy var allerede oppfattet som en bærekraftig aktør, men hadde behov for å dokumentere sitt arbeid gjennom sin egen bærekraftsrapport.

«Kvarøy er en foregangsbedrift i sjømatbransjen på bærekraftsområdet. Konsernet ønsket å bekrefte overfor sine samarbeidspartnere og sitt marked at i Kvarøy er de svært opptatt av å vise åpenhet overfor sine interessenter», sier Cecilie Kristensen. 

 

Hvordan ble oppdraget løst?

BDO startet oppdraget med å definere prosjektet gjennom ukentlige møter med prosjektgruppen. Gjennom undersøkelser og intervjuer blant de viktigste interessentene ble det utarbeidet en vesentlighetsanalyse i henhold til GRI-standard. Vesentlighetsanalysen har gitt dypere innsikt, og intervjuobjektene har villig delt sine oppfatninger av selskapet med BDO som tredjepart. 

«Teamet vårt i Bodø hatt stor glede av å jobbe sammen med både intern og ekstern ekspertise, Vi har fått tilført spesialisert bransjekunnskap fra BDOs sjømat-team i Trondheim, og GRI-kompetanse fra BDO i Oslo. Vårt designbyrå Godt Sagt har med bakgrunn i produsert innhold laget flott layout og design. Vi har også hatt gleden av å få gode bidrag fra Asplan Viak på klimaregnskapsdelen i rapporten», sier Cecilie.

Bærekraftsrapportering er i ferd med å bli en lovpålagt oppgave for alle virksomheter over en viss størrelse.

«BDO kan bidra i utvikling av bærekraftsrapport i ht. GRI-standard også for andre bransjer enn sjømatbransjen, og har mange GRI-sertifiserte rådgivere og revisorer. Vi har opparbeidet oss god erfaring i innsiktsarbeid, prosjektledelse og fasilitering av gode prosesser. Vi mener at det er en fordel å starte opp arbeidet med bærekraftig utvikling av egen virksomhet før det blir en lovpålagt oppgave. Som Kvarøy har gjort», sier hun. 

Oppdragsgiver Kvarøy er svært fornøyd med å ha BDO med på laget. «Teamet i BDO har tilført oss viktig kunnskap og kommet med mange innspill på hva som skulle være med i rapporten, og vi mener den skiller seg ut og har egenart. Vi har også hatt en dyktig prosjektleder i Cecilie som vet hvem hun skal trekke inn i arbeidet», avslutter Alf-Gøran.

 

Bærekraftsrapporten finner du her.

Du kan lese mer om våre tjenester innen bærekraftig utvikling her.

 

Fakta om Kvarøy Fiskeoppdrett AS

Kvarøy Fiskeoppdrett-konsernet inkluderer selskapene Kvarøy Fiskeoppdrett, Kvarøy Smolt, Kvarøy Oppdrettsservice, Kvarøy Salmon og Kvarøy Salmon USA.

Kvarøy Fiskeoppdrett ble etablert i 1976 på øya Indre Kvarøy som ligger plassert ved polarsirkelen på Helgelandskysten.

Selskapets visjon er å være den mest bærekraftige produsenten av laks i verden

Forretningsidéen er å tilby laks med svært høy kvalitet uten at det går ut over verken miljøet eller fiskens velferd.

66 ansatte jobber i Kvarøy Fiskeoppdrett. Daglig leder er Alf-Gøran Knutsen.


 

Kvarøy Fiskeoppdrett from Heia Nord-Norge on Vimeo.