Servicepartner 1 selger virksomheten til 4Service med bistand fra BDO Corporate Finance

Servicepartner 1 selger virksomheten til 4Service med bistand fra BDO Corporate Finance

I sommer kjøpte 4Service 100 % av aksjene i Servicepartner 1 med forretningsadresse i Kristiansand. BDO Corporate Finance bisto selgerne med finansiell rådgivning gjennom hele prosessen.

 

 

Det norske facility-services selskapet 4Service er en ledende leverandør av tjenester innenfor områdene personalrestaurant, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester. Tjenestene leveres gjennom konseptene 4Service Camps, 4Service Offshore, De Tre Stuer, Eir, Gastro Catering og Søtt+Salt. Konsernet har en årlig omsetning på ca. 3,5 milliarder norske kroner og ca. 4 500 ansatte.

Servicepartner 1 leverer servicetjenester i Agder, samt Vestfold og Telemark. Servicepartner 1 sin organisasjon fortsetter som før og vil inngå som en egen avdeling i Eir Renhold.

«Gjennom hele prosessen har vi hatt tett dialog med BDO Corporate Finance og fått en felles forståelse for hva som var de økonomiske forventingene. Det har vært svært viktig for våre nye hovedaksjonærer, og vi som skulle være med videre på reisen, å finne rett kjøper som så verdien i det vi har skapt siden oppstarten i 2001. Ikke minst verdien av våre dyktige medarbeidere som er den direkte årsaken til vår suksess på Sørlandet, sier Per Inge Iversen, daglig leder i Servicepartner 1.

4Service Gruppen ble etter grundig vurdering valgt som kjøper, og Servicepartner 1 er nå en del av et nasjonalt, ambisiøst og fremoverlent selskap med spisskompetanse i alle ledd.

«Vi gleder oss til å bidra i det nye fellesskapet vi nå er blitt en del av. Vi er svært fornøyd med valget av BDO Corporate Finance som samarbeidspartner til å styre salget av selskapet.», sier Per Inge Iversen.

Fra BDO Corporate Finance har Per Ove Giske, Henning Strandås og Herman Lynnebakken bistått eierne som finansiell rådgiver ved salget av selskapet. Teamet har lang erfaring med å bistå eiere i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter.

«Vi har hatt god dialog med eierne av selskapet over lang tid for å sikre at rett kjøper ble identifisert. For selger var det viktig å finne den riktige partneren til å ta selskapet videre og samtidig sikre ansattes muligheter. Videre har vi hatt fokus på å skape verdier for selgerne og vi er trygge på at vi har lykkes med begge deler. Vi har aktivt benyttet vår innsikt og kjennskap til bransjen etter å ha vært involvert i flere transaksjoner de siste årene.», sier Henning Strandås

BDO Corporate Finance bistår virksomheter med strategisk og finansiell rådgivning i tilknytning til gjennomføring av salgs- og oppkjøpsprosesser. Corporate Finance, sammen med resten av BDOs tjenesteområder innen Transaksjonsrådgivning, tilbyr tjenester knyttet til M&A rådgivning, due diligence og verdivurderinger, hvor det er satt en klar ambisjon om å etablere seg som den ledende transaksjonsrådgiveren i SMB-segmentet. 

Les mer om transaksjonsrådgivning her.