Suksess med «Action Now» på Lillestrøm

Suksess med «Action Now» på Lillestrøm

Gjennom bærekraftprosjektet «Action Now» har BDO Lillestrøm i samarbeid med LSK fotballklubb og 16 lokale virksomheter brukt våren til å se på hvordan de kan jobbe lokalt for å nå FNs bærekraftsmål. Nå sikter de på at flere av virksomhetene skal forplikte seg til en grønn innkjøpsstrategi. 

– Engasjementet har vært enormt, og det er mye god vilje blant de lokale virksomhetene, sier Øyvind Ørbeck, leder av BDO Lillestrøm. 

Han har vært primus motor for å få i gang «Action Now» på Lillestrøm, og strålende fornøyd med den paletten av lokale virksomheter som har tilsluttet seg prosjektet. På listen står blant annet DNB, Romerike Sparebank, Lindbak, Skedsmo Betong, Halvorsen Advokater og Lillestrøm Kommune. 

Mari Ziesler Andenæs fra BDO har vært prosjektleder. Bærekraftprosjektet har hatt fem samlinger denne våren og siste samling var denne uken. 

 

Nyttige verktøy

– Det viktigste i prosjektet er at virksomhetene nå jobber systematisk med å se på hvordan de kan implementere bærekraft i sitt daglige virke og også å få med seg de ansatte på laget. Vi har gitt dem nyttige verktøy til denne jobben. Nå må vi sammen se på hvordan dette nettverket kan dra arbeidet videre, sier Ziesler Andenæs. 

Lillestrøm Kommune forpliktet seg for to år siden til en grønn innkjøpsstrategi. Dette innebærer at de stiller krav til sine leverandører og gjennom sine innkjøp søker å redusere klimabelastningen, les Lillestrøm Kommune sin strategi for grønne innkjøp i sin helhet her

– Dette er veldig inspirerende arbeid og vi jobber nå med å få flere av virksomhetene til å følge Lillestrøm Kommune og forplikte seg til en grønn innkjøpsstrategi. Vi har fått positive signaler og tror at flere vil forplikte seg. Dette vil kunne se ulikt ut for de ulike aktørene, sier Ørbeck.  

 

Fem fotballag med

Selv om siste samling er gjennomført er ikke prosjektet over. 

– I utgangspunktet var det fem samlinger, men med dette engasjementet må vi dra det videre. Vi planlegger allerede flere samlinger til høsten, sier Ørbeck.  

Konseptet «Action Now» ble startet av Bodø/Glimt i 2019. Odd, Kristiansund og Lillestrøm har blitt med i prosjektet, og nylig ble også Sarpsborg 08 med. Målet er sammen med lokale virksomheter å søke bærekraftige løsninger.